You are viewing an unstyled version of this page. Either your browser does not support Cascading Style Sheets (CSS) or CSS styling has been disabled.

A BTM és LTM modulok

A BTM, ill. LTM egységekről általánosságban


A BTM rendszertechnikai adatai


Az LTM rendszertechnikai adataiA BTM, ill. LTM egységekről általánosságban


Hogy a balízok által küldött információkat képes legyen fogadni és feldolgozni a jármű, szükség van egy balíz aktiváló és olvasó kombinált antennára, illetve egy a balíz-táviratok biztonsági adatátvitelére szolgáló modulra (Balise Transmission Modul – BTM).
Vevőantenna (mozdony hosszanti alulnézetében) és BTM egység (V63)

Az átviteli modul generálja a 27.095 MHz-es energiaellátási frekvenciát az ERTMS EUROSIG “A” interfészspecifikációnak megfelelően. A BTM egység ellenőrzi a transmitter állapotát, valamint digitális processzorok segítségével elvégzi a balíztáviratok fogadását és feldolgozását, beleértve ebbe az alábbiakat:
 • teljes táviratok kiválasztása,
 • a vett táviratok dekódolása és érvényességük ellenőrzése,
 • a redundáns (többször megkapott) táviratok törlése,
 • a fogadott táviratok vételi időpontjának/helyének megjelölése a balíz pozíciójához kapcsolódóan,
 • a fogadott távirat továbbítása az EVC felé (a vételi időponttal/távolsággal együtt).

A balízhoz hasonlóan az Euroloop számára is kifejlesztettek egy vevőantennát és egy átviteli modult. Az Euroloop fedélzeti berendezés tehát áll egyrészt egy antenna egységből, ami lehet közös az Euroloop és az Eurobalise számára, és egy Hurok Átviteli Modulból (LTM – Loop Transmission Module), ami szintén lehet egybeépített a BTM-mel. Felmerülhet a kérdés, hogy ha a sugárzókábel a sínszál mellett fut, a balíz pedig a vágánytengelyben fekszik, akkor hogyan lehet közös antennájuk. A jelfeladók és az antennák közötti átviteli út hossza ugyan maximálva van annak érdekében, hogy a szomszéd vágány jelfeladói ne zavarhassák az információátvitelt, ám ez az adott távolság bőven elég ahhoz, hogy a közös antenna mind a hurok, mind a balíz jeleit biztonsággal felvehesse.
Az antenna 341 bit és 1023 bit hosszúságú táviratok vételére képes. Az interfész és watchdog egység a BTM minden interfészét vezérli, illetve a BTM watchdog-felügyeleti áramköreit is tartalmazza.
A BTM az alábbi üzemmódokban dolgozhat:
 • Teszt üzemmód: A BTM bekapcsolásakor ebben a módban kezd el működni. A bekapcsolási tesztek után a BTM vár az EVC teszteredményt lekérdező üzenetére. Ha az üzenet megérkezett, a BTM elküldi a teszteredményeket az EVC-nek. Amennyiben a teszteredmények negatívak, a BTM egy ún. Watch-dog down üzemmódra kapcsol, egyébként pedig Stand by üzemmódba kerül. Ez esetben a BTM nem vezérli az antennát.
 • Stand by üzemmód: A BTM az EVC parancsait várja. A BTM tehát ebben az üzemmódban sem vezérli az antennát.
 • Normál üzemmód: A BTM a normál feladatait végzi. A BTM vezérli az antennát és a balíz üzenetek vétele és kiértékelése is engedélyezett.
 • Funkcionális teszt üzemmód: Ebben az esetben az EVC vagy egy külső eszköz végezhet teszteket az Európai Szabványok szerint. Ez az üzemmód a BTM nem rendes működését jelenti a normál módhoz képest.
 • Watch-dog down mód: Ebben az üzemmódban egy nem helyreállítható hiba miatt a BTM lekapcsolja interfészeit.

Az EVC folyamatosan felügyeli a BTM-et és meghibásodás esetén a mozdonyvezető egy nem helyreállítható rendszerhiba üzenetet kap, a rendszer pedig az üzemi fékek aktiválásával haladéktalanul megállítja a vonatot.
Az antennaegységet a mozdony alvázára szerelik fel. Menet közben az antenna folyamatosan bocsátja ki a pásztázó nagyfrekvenciás energiát, kivéve ha a balízátvitel kikapcsolására utasítást kapott (nagy fémes tárgy).


A BTM rendszertechnikai adatai

A BTM a bus-on keresztül csatlakozik az EVC-hez. Mint szabványos, a piacon rendelkezésre álló elemet, a BTM-et is több gyártótól lehet beszerezni (pl. Ansaldo, Alstom).
Balízantennák

A BTM az antennával egybeépítve önálló fail-safe egységet képez. A teljes modul egy a mozdony alvázára szerelt balíz-aktiváló és -olvasó kombinált antennából, egy előerősítőből, illetve egy a balíztáviratok biztonsági adatátvitelére szolgáló egységből (BTM) áll. A balízolvasó alrendszert ezen túl egy telepítésre és karbantartásra szolgáló tool egészíti ki.
Az antennaegység az alábbi elemekből áll:
 • 27.095 MHz átvitelére szolgáló átviteli hurok,
 • egy 4.237 MHz (frekvenciamodulált) középfrekvenciájú vevőhurok 4.237 MHz ± 5% sávszélességgel.

A BTM egység az alábbi elemekből áll:
 • átviteli modul a balízok 27 MHz-es energiaellátására,
 • vevő és feldolgozó egység,
 • interfész és watchdog egység,
 • tápellátás.


Az LTM rendszertechnikai adatai


Az Euroloop fedélzeti berendezése főként a balíznál megismert berendezéseken alapul. Kiegészítésként egy vevő és egy üzenetértékelő található. A berendezés a következő elemekből áll:
 • Antenna: az Eurobalise antenna alkalmazható az Euroloop esetében is. Az egyetlen követelmény a 2-től 8 MHz-ig terjedő frekvenciasáv biztosítása. Minthogy az aktiváló jel (27 MHz) és a válasz csatorna (4.3 MHz) az Eurobalise-nál elég messze van egymástól, nincs szükség semmilyen módosításra a meglévő antennákban. Az átviteli modul és az antenna egyszerűen összekapcsolható koaxiális kábellel.
 • LTM: mint láttuk a BTM egy 27MHz-es adóból, egy vevőből az Eurobalise jelek számára, egy elektronikus kiértékelőből és egy busz interfészből áll. Euroloop-nál egy hurok-vevő és a huroküzenetek számára egy második elektronikus kiértékelő szükséges. Mivel az Eurobalise aktiváló jelét használják a járműről az Euroloop felé történő lecsatoláshoz, ezért az LTM nem tartalmaz külön tápláló áramkört, így nincsen jelentős emelkedés a berendezés teljesítmény- és áramfelvételében.

Az átviteli modul az antenna felől beérkező 564 kbit/s sebességű jelsorozatot bináris formátumú távirattá alakítja és biztonsági soros összeköttetésen keresztül a központi egységbe juttatja.

Lap teteje