You are viewing an unstyled version of this page. Either your browser does not support Cascading Style Sheets (CSS) or CSS styling has been disabled.

Az ETCS nyelv táviratai

Az ETCS nyelv táviratai


A csomagokból vagy változókból, valamint egyéb kiegészítő protokoll adatokból ugyancsak kötött struktúra szerint állnak össze a táviratok (telegrams), amelyeket balízokkal, sugárzókábellel vagy rádió útján közvetíthetünk. Az átviteli médiumtól függően a táviratok felépítése eltérő.
A táviratokra több fontos szabály is vonatkozik (Vincze (1))
  • A vevő berendezés működésének függetlennek kell lennie a táviratban kapott csomagok sorrendjétől. Kivétel a 136-os infill referenciahelyre vonatkozó csomag, amely valamennyi ezután következő csomag számára adja meg a referenciahelyet.
  • Tilos egy táviraton belül több azonos típusú információt tartalmazó csomagot elhelyezni. Ez alól csak az „adat valamely ERTMS/ETCS-en kívüli rendszer felé” és az „ideiglenes sebességkorlátozás” csomagok kivételek. Ez utóbbi esetben az egyes lassújelek azonosítóinak egyedinek kell lenniük.
  • Tilos egy csomagot két távirat között megosztani. Egy távirat csak teljes csomagokat tartalmazhat.
  • A táviratoknak mindig „távirat vége” csomaggal kell végződniük.

Az alábbiakban ismertetésre kerül a különböző médiák táviratainak felépítése. A balíztáviratok és a sugárzókábeles táviratok formátuma nagyon hasonló, de a rádiós ezektől már értelemszerűen nagymértékben eltér.

Balíztáviratok:

Balíztávirat felépítése

Változó

Hossz [bit]

Megjegyzés

Q_UPDOWN

1

Az átvitel iránya

M_VERSION

7

Az ETCS nyelv verziószáma

Q_MEDIA

1

Média típusa (0=Balíz)

N_PIG

3

Hányadik balíz a balízcsoporton belül?

N_TOTAL

3

Hány balíz van a csoportban?

M_DUP

2

Van-e balízduplikáció?

M_MCOUNT

8

Üzenetszámláló

NID_C

10

Ország/régió azonosítója

NID_BG

14

Balízcsoport azonosítója

Q_LINK

1

Láncolt-e a balízcsoport?

A táviratot alkotó csomagok

255-ös „Távirat vége” csomag

Balíztáviratok formátuma

Huroktáviratok:

Huroktávirat felépítése

Változó

Hossz [bit]

Megjegyzés

Q_UPDOWN

1

Az átvitel iránya

M_VERSION

7

Az ETCS nyelv verziószáma

Q_MEDIA

1

Média típusa (1=Hurok)

NID_C

10

Ország/régió azonosítója

NID_LOOP

14

Hurok azonosítója

A táviratot alkotó csomagok

255-ös „Távirat vége” csomag

Huroktáviratok formátuma

Rádiós táviratok:
Az Euroradio táviratok esetén a távirat azonosítója egyedi (NID_MESSAGE változó). A táviratban annak hossza bájtban pontosan meghatározásra kerül (L_MESSAGE), s ha ezzel a ténylegesen kiszámított távirathossz nem egyezik meg, akkor a teljes távirat elutasításra kerül. A táviratok előre meghatározott változókból és csomagokból állnak, ugyanakkor bizonyos táviratok opcionálisan kiegészülhetnek további csomagokkal is a végükön. A rádiótáviratokat két részre oszthatjuk, egyrészt mint pályától a vonatnak küldött táviratok, másrészt mint vonatról a pályának küldött táviratok.

Rádiótávirat felépítése (pálya=>vonat)

Változó

Hossz [bit]

Megjegyzés

NID_MESSAGE

8

Távirat azonosítója

L_MESSAGE

10

A távirat teljes hossza

T_TRAIN

32

Időbélyeg RBC-től

M_ACK

1

Nyugtázási igény

NID_LRBG

10+14

Az utolsó meghatározó balízcsoport azonosítója (NID_C és NID_BG)

Változók a NID_MESSAGE függvényében

Csomagok a NID_MESSAGE függvényében

Opcionális csomagok

(kitöltés) *

Rádiótáviratok formátuma (pályától vonatnak)

* Kitöltés: szükség esetén a táviratot annyi bittel egészíti ki, hogy bájtban mérve egész szám legyen a távirat teljes hossza.

Rádiótávirat felépítése (vonat=>pálya)

Változó

Hossz [bit]

Megjegyzés

NID_MESSAGE

8

Távirat azonosítója

L_MESSAGE

10

A távirat teljes hossza

T_TRAIN

32

Időbélyeg a vonattól

NID_ENGINE

24

Vonat azonosítója

Változók a NID_MESSAGE függvényében

0’ (Helyzetjelentés) vagy 1’ (Helyzetjelentés két balízcsoport alapján) csomag

[Nem szerepel a 146, 154, 155, 156 és 159 üzeneteknél]

További csomagok a NID_MESSAGE függvényében (csak 129. táviratnál)

(csak a 129-es vonat=>pálya rádiótávirat tartalmaz további nem opcionális csomagot)

Opcionális csomagok

(kitöltés)

Rádiótáviratok formátuma (vonatról pályának)

A következő két táblázatban láthatóak a pályától a vonatnak illetve a vonatról a pályának küldhető táviratfajták. A típus oszlop jelöli, hogy a távirat normál (N) vagy magas (E) prioritással kerül-e továbbításra. Az állandó táviratokon azt értjük, hogy ezek verziótól függetlenek, mindenkor pontosan ugyanolyanok.
2 - SR engedélyezés 3 - Menetengedély 6 - Túlhaladás módból való kilépés nyugtázása 8 - Vonatadat nyugtázása 9 - Rövidített menetengedély kérelmezése 15 - Feltételes rendkívüli megállás 16 - Feltétlen rendkívüli megállás 18 - Rendkívüli megállás visszavonása 24 - Általános üzenet 27 - Tolatási kérelem visszautasítása 28 - Tolatási engedély 32 - Konfiguráció meghatározás 33 - Menetengedély áthelyezett vonatkoztatási hellyel 34 - Pálya szabad jelentés kérelme 37 - Infill menetengedély 38 - Kommunikációs kapcsolat kezdeményezése 39 - Kommunikációs kapcsolat befejezésének nyugtázása 40 - Vonat visszautasítása 41 - Vonagt elfogadva 43 - Küldetés kezdetén jelentett pozíció RBC általi megerősítése 129 - Érvényesített vonatadatok 130 - Tolatás kérelmezése 132 - Menetengedély kérés 136 - Vonathelyzet jelentése 137 - Rövidített menetengedély-kérés elfogadása 138 - Rövidített menetengedély-kérés elutasítása 146 - Nyugtázás 147 - Rendkívüli megállás nyugtázása 149 - Pálya szabad jelentés nyugtázása 150 - Küldetés vége 153 - Rádiós infill kérése 154 - Nem kompatibilis verzió 155 - Kommunikációs kapcsolat kezdeményezése 156 - Kommunikációs kapcsolat befejezése 157 - Helyzetjelentés küldetés kezdetén 159 - Kapcsolat létrejött jelentés
Lehetséges rádiótáviratok

A részletes információkhoz kattintson a kívánt csomagra!

Lap teteje