You are viewing an unstyled version of this page. Either your browser does not support Cascading Style Sheets (CSS) or CSS styling has been disabled.

ERTMS honlaptérkép

Honlaptérkép


Az alábbiakban a 4e-lapok közös oldaltérképét láthatja, amellyel a weblapokon való tájékozódást igyekszünk segíteni. A címjegyzékekre kattinrva közvetlenül a kívánt tartalomra navigálhat.

ERTMS

  Aktuális információk (főoldal)
  Az ERTMS
     Az ERTMS fő tulajdonságai
     ERTMS FAQ - ERTMS GYIK
  Az ERTMS története
  Az ERTMS jelene
  ERTMS projektek
     Az EMSET projekt
     Az ETCS Vienna-Budapest projekt
     Az Arezzo-Firenze projekt
  Az ERTMS-ben érintett szervezetek
     AEIF - Vasutak Kölcsönös Átjárhatóságának Európai Szövetsége
     CER - Európai Vasutak és Infrastruktúra Üzemeltetők Közösége
     DG-Regio - EU Regionális Poltikák Főigazgatósága
     DG-TREN - EU Közlekedési és Energetikai Főigazgatóság
     EIM - Európai Vasúti Infrastruktúra üzemeltetők
     ERA - Európai Vasúti Ügynökség
     UIC - Nemzetközi Vasútegylet
     UNIFE - Európai Vasútipari Egyesülés
     UNISIG - Biztosítóberendezési Ipari Egyesülés
  ERTMS arcképcsarnok

MODULOK
  Hírarchívum
  Cikkek
  4e-lapok vendégkönyve
  Rövidítések jegyzéke
  Szójegyzék
  ERTMS kvíz
  Kapcsolódó anyagok
  Linkek

TÁRSOLDALAK
  ETCS - Az Egységes Európai Vonatbefolyásoló Rendszer
  EIRENE - GSM-R - Az Egységes Európai Vasúti Rádióhálózat
  ETML - Az Európai Közlekedésirányítási Szint

SZAVAZÁS
  Aktuális szavazás (a főoldalon)
  Korábbi szavazások eredményei


ETCS

  Aktuális információk (főoldal)
  Az ETCS
  Az ETCS története
  Az ETCS specifikációk
     ETCS specifikációlista
  Az ETCS rendszerelemei
     Az ETCS rendszerelemek általános kialakítási követelményei
     Az ETCS pályamenti alrendszere
        A balíz
           Az infill avagy kitöltő balíz
           A balízátviteli alrendszer
           A referenciatengelyek, a balíz telepítése
           A balíz erőterei
           A balíz rendszertechnikai adatai
           A balíz programozása és tesztelése
        A LEU (pályamenti elektronikus egység)
           A LEU telepítési konfigurációi
           A LEU rendszertechnikai adatai
           A LEU programozása
        A hurok
           Az infill hurok szerepe
           A sugárzókábel működésének alapelve
           A direkt szekvenciális szórt spektrumú eljárás és a CDMA
           A hurok rendszertechnikai adatai
        Az EIRENE rádióhálózat
        Az RBC (rádiós irányítóközpont)
           A biztosítóberendezéshez kapcsolódó RBC-funkciók
           Kommunikációs kapcsolat létesítése, fenntartása és befejezése
           Adatátvitel az RBC-től a fedélzetre
           Helyzetjelentés
           Átmenet RBC-körzetek között
           Vészjelzés küldése több vonat felé, vészmegállítás
           Szöveges üzenetek
           Az RBC rendszertechnikai adatai
        A RIU (rádiós kitöltő egység)
           A rádiós kitöltés alapelvei
     Az ETCS fedélzeti alrendszere
        Az EVC (Európai Biztonsági Számítógép)
           Az EVC funkciói
              Az EVC általános funkciói:
- A fedélzeti berendezés indítása, tesztek;
- Vonatadatok megadása;
- Pályamenti adatok folytonosság-ellenőrzése;
- Legkorlátozóbb sebességprofil felügyelete;
- Sebességfelügyelet;
- Oldási sebesség felügyelete;
- Vonat helyének meghatározása;
- Sebesség és gyorsulás meghatározása;
- A menetengedélyek és sebességhatárok kijelzése a DMI-on;
- Éberség-felügyelet;
- Nem kívánt vonatmozgás elleni védelem;
- Meghibásodás felügyelet;
- ETCS infomációk rögzítése;
- Túlhaladás kezelése;
- Útvonal alkalmasság védelem;
- Üzemmód- és szintátmenet felügyelete
              Az EVC speciális funkciói:
- Elnyomás funkció, jelzőmeghaladás
- Több vontatójármű használata;
- Tandem mozdonyok használata;
- Tolómozdony használata;
- Tolt vonat felügyelete szabad pálya esetén;
- Tolt vonat felügyelete foglalt vágány esetében;
- Útátjárók felügyelete
              Az EVC egyéb funkciói:
- Ütközőbak felügyelet;
- Ajtók felügyelete és vezérlése;
- Egymás mellett elhaladó vonatok felügyelete;
- Nagysebességű vonatok felügyelete;
- Pályamunkások védelme;
- Áramszedő és áramellátás vezérlése;
- Utas általi vészfékezés kezelése;
- Légkondicionáló vezérlés;
- Külső figyelmeztetések kezelése;
- Megállás helyére vonatkozó ajánlás
           Az EVC rendszertechnikai adatai
        A balízátviteli és hurokátviteli egység (BTM és LTM)
           A BTM rendszertechnikai adatai
           Az LTM rendszertechnikai adatai
        A DMI kezelő és visszajelentő felület
           A DMI kijelzéseire vonatkozó szabályok
           A DMI felosztása
              A DMI "A" területének kijelzései
              A DMI "B" területének kijelzései
              A DMI "C" területének kijelzései
              A DMI "D" területének kijelzései
              A DMI "E" területének kijelzései
              A DMI "F" területének kijelzései
           Adatbevitel a DMI-on
           A DMI szöveges üzenetei
           A DMI hangjelzései
           Az integrált EIRENE DMI kijelzései
           Az integrált EIRENE DMI hangjelzései
           A DMI rendszertechnikai adatai
        A JRU (hatósági adatrögzítő egység)
           A JRU-ban tárolt adatokról részletesen
           A JRU rendszertechnikai adatai
           JRU diagnosztika
        Az odométer (kerékérzékelő és radar) egység
           Az odométer szerepe és a konfidencia-intervallum
           Az odométer rendszertechnikai adatai
        Az STM modulról általánosságban
           Az STM-ek kapcsolatrendszere
           Kommunikáció az STM modul és a fedélzeti berendezés között
           STM üzemállapotok
           Az STM-HU-ról röviden
           Az STM rendszertechnikai adatai
        A fedélzeti ETCS-rádiómodul
           A fedélzeti ETCS-rádiómodul rendszertechnikai adatai
        A TIU vonatillesztő modul
           A fékinterfész
           A vezetőállás és kapcsolói
        A TIMS vonatintegritás felügyeleti modul
           A vonatintegritás modul működése
           A fedélzeti vonatintegritás-felügyelet megvalósítási lehetőségei
  Az ETCS szintek
     Melyiket a három szint közül?
     A szintek közötti átmenetek
     Információk fogadása és elutasítása a szinteken
     Az ETCS 1-es szint
        Az ETCS 1-es szint korlátai
     Az ETCS 2-es szint
     Az ETCS 3-as szint
        A mozgó blokk rendszer
     Az STM szint
     A 0-s szint
  Az ETCS üzemmódok
- NP No power Nincs táplálás
- SB - Stand by - Készenléti
- FS - Full supervision - Teljes felügyeleti
- OS - On sight - Látra közlekedési
- SR - Staff responsible - Saját felelősségű
- SH - Shunting - Tolatás
- UN - Unfitted - Nincs jelfeladás
- TR - Trip - Túlhaladás
- PT - Post trip - Túlhaladás után
- SL - Sleep - Távvezérelt
- NL - Non leading - Nem vezérelt
- RV - Reversing - Hátramenet
- SF - System failure - Rendszerhiba
- IS - Isolated - Leválasztott
- SN - STM national - Nemzeti STM
- SE - STM european - Európai STM
     Üzemmódok és szintek kapcsolata
     Üzemmódokban aktív fedélzeti funkciók
     Üzemmódok közötti átmenetek
     Információk fogadása és elutasítása az üzemmódokban
  Küldetés ETCS-ben
     Rendszeradatok
     Küldetés kezdete
     Közlekedés ETCS-ben
     Küldetés vége
     Mozdonyvezető által kezdeményezett tolatás
  Az ETCS nyelvezete
     Az ETCS nyelv változói
     Az ETCS nyelv csomagjai
     Az ETCS nyel tárviratai
     Az ETCS nyelv üzenetei
  Az ETCS könyv
  Az ETCS jelene

MODULOK
  Hírarchívum
  Cikkek
  4e-lapok vendégkönyve
  Rövidítések jegyzéke
  Szójegyzék
  ERTMS kvíz
  Kapcsolódó anyagok
  Linkek

TÁRSOLDALAK
  ERTMS - Az Egységes Európai Vasúti Közlekedésirányítási Rendszer
  EIRENE - GSM-R - Az Egységes Európai Vasúti Rádióhálózat
  ETML - Az Európai Közlekedésirányítási Szint
SZAVAZÁS
  Aktuális szavazás (a főoldalon)
  Korábbi szavazások eredményei


EIRENE (GSM-R)

  Aktuális információk (főoldal)
  Az EIRENE
  Az EIRENE története
  Az EIRENE rendszerelemei
     Az üzemeltetési és fenntartási (OMS) alrendszer
     A kapcsolástechnikai (NSS) alrendszer
     A bázisállomás (BSS) alrendszer
     A mobil állomás(NSS) alrendszer
        A mobil állomás szolgáltatásai és lehetőségei
        A mobil állomás általános kialakítási követelményei
           A kabin rádió
              A kabin rádió feladatai
           Az általános célú rádió
              Az általános célú rádió feladatai
           A rendszer rádió
              A rendszer rádió feladatai
           Diszpécseri munkaállomások rádiója
              Hálózatüzemeltető szolgálat készülékei
           A SIM kártya
              A SIM kártyán tárolt adatok
  Az EIRENE funkciói és eljárásai
     EIRENE beszédkapcsolatok:
- Pont-pont hívások
- Nyilvános vészhívások
- Körözvényhívások
- Csoporthívások
- Többrésztvevős hívások
     EIRENE adatkapcsolatok:
- Szöveges üzenetek csatornája
- Általános adattovábbítási alkalmazások csatornája
- Automatikus fax-szolgáltatás
- Vonatbefolyásolási alkalmazások csatornája
     EIRENE hívással kapcsolatos szolgáltatások:
- Zártkörű felhasználói csoport
- Többszintű prioritás és hívásmegszakítás
- Fejlett híváskezelés – hívástartás, átadás, átirányítás, stb.
- Automatikus válasz lehetősége
- Bejövő és kimenő hívások korlátozása, tiltott számok
- Ellenőrző kijelzések
- Díjszabási információ
     EIRENE vasúti alkalmazások:
- Funkcionális címzés
- Helyfüggő címzés
- A közvetlen (direkt) mód
- A tolató mód
- Többmozdonyos üzem
- Vasútüzemi vészhívások
- A SIM kártya távfeltöltése
  Az EIRENE számkiosztási rendszere
     Nemzeti EIRENE számok
     Nemzetközi EIRENE hívószámok
     MSISDN számok
  Az EIRENE jelene

MODULOK
  Hírarchívum
  Cikkek
  4e-lapok vendégkönyve
  Rövidítések jegyzéke
  Szójegyzék
  ERTMS kvíz
  Kapcsolódó anyagok
  Linkek

TÁRSOLDALAK
  ERTMS - Az Egységes Európai Vasúti Közlekedésirányítási Rendszer
  ETCS- Az Egységes Európai Vonatbefolyásoló Rendszer
  ETML - Az Európai Közlekedésirányítási Szint

SZAVAZÁS
  Aktuális szavazás (a főoldalon)
  Korábbi szavazások eredményei


ETML

  Aktuális információk (főoldal)
  Az ETML
  Az ETML története
  Az ETML felépítése
  Az ETML funkciói

MODULOK
  Hírarchívum
  Cikkek
  4e-lapok vendégkönyve
  Rövidítések jegyzéke
  Szójegyzék
  ERTMS kvíz
  Kapcsolódó anyagok
  Linkek

TÁRSOLDALAK
  ERTMS - Az Egységes Európai Vasúti Közlekedésirányítási Rendszer
  ETCS - Az Egységes Európai Vonatbefolyásoló Rendszer
  EIRENE - GSM-R - Az Egységes Európai Vasúti Rádióhálózat

SZAVAZÁS
  Aktuális szavazás (a főoldalon)
  Korábbi szavazások eredményei

Lap teteje