You are viewing an unstyled version of this page. Either your browser does not support Cascading Style Sheets (CSS) or CSS styling has been disabled.

A DMI "C" területének kijelzései

A DMI "C" területének kijelzéseiA mutatós sebességmérő középpontja helyett a C1-es mezőben is megjeleníthető az aktuális sebességérték.
A C2/3/4 területek opcionálisan felhasználhatóak arra, hogy a mozdonyvezetőnek javaslatot adjanak az optimális sebességre vonatkozóan. A javasolt sebesség alapja lehet a menetrend, az energiafelhasználás optimalizálása, vagy éppen szolgáltathatja egy irányítói rendszer. Minden egyes javaslattípusnak megvan a saját szimbóluma (C4). A tanács vonatkozhat arra, hogy a vonat túl gyorsan, vagy éppen túl lassan halad, de akár konkrét sebességértéket is ajánlhat. Utóbbi esetben a számérték (C3) mellett egy függőleges nyíl is megjelenik (C2), amely megmutatja, hogy a jelenlegi sebességet milyen mértékben kellene csökkenteni, vagy éppen növelni. Természetesen a javasolt sebesség sohasem lehet nagyobb az engedélyezett sebességnél. Mindazonáltal ha a jelenlegi sebesség magasabb a javasoltnál, akkor lefelé, ellenkező esetben felfelé mutat a nyíl. Minthogy maga a nyíl öt szegmensből áll, így az eltérés mértékére is utal azáltal, hogy hány szegmens jelenik meg. Minél nagyobb az eltérés, értelemszerűen annál több szegmens jelenik meg. A nyíl mindig szürke színű. A tanács mindaddig látható, amíg egy újabb be nem érkezik, vagy visszavonásra nem kerül. Fékezési körzetben a javasolt sebesség nem látható, akkor az A terület jelzései az irányadók.

A három szimbólum a következő – C4-es mező, 32x32 pixel:

A C5/6/7 területeken jeleníthető meg opcionálisan a menetrendtől való eltérés, amennyiben az ehhez szükséges adatok rendelkezésre állnak. Fékezési körzetben, illetve ha nincs eltérés, vagy az a meghatározott toleranciával nullának tekinthető, akkor nincsen semmilyen kijelzés. Egyébként az időeltérés _ _:_ _ (perc:másodperc) formában +/– előjellel jelenik meg a képernyőn, szürke színnel.
A C5/6/7 és a C1-es mezők felhasználhatók külső modulok kiegészítő információinak megjelenítésére is. Ilyen lehet a nemzeti STM modul szolgáltatta adat is. A hazai gyakorlatot nézve, az EVM rendszerű információkat feldolgozva a három mező (C5/6/7) összevonásával a következő szimbólumok jelenhetnek meg STM módban a DMI-on:
Lehetséges EVM kijelzések


Más külső modul csatlakoztatása esetén a kijelzendő szimbólumok az adott modultól és annak specifikációjától függnek.
A C8-as terület (régen E18) arról tájékoztatja a mozdonyvezetőt, hogy a pálya-vonat adatátvitel jellege szakaszos-e vagy folyamatos. Szakaszos esetén szaggatott vonal, folyamatos átvitel esetén egyenes vonal látható. A szimbólumok színe az átvitel jellegében történt változást követő 20 másodpercben sárga, ami ezt követően szürkére változik.

A lehetséges szimbólumok a következők – C8-as terület, 52x21 pixel:

A C9-es mező (régen E2) az ETCS beavatkozása miatti kényszerfékezésre figyelmeztet, mind az üzemi, mind a gyorsfék aktiválása esetén. Alaphelyzetben semmilyen jelzés nem látható, ha viszont a rendszer beavatkozik, akkor megjelenik vagy az üzemi fék beavatkozás, vagy a gyorsfék beavatkozás szimbóluma. Ha a beavatkozás oldásához a mozdonyvezető nyugtázása szükséges, akkor amint a beavatkozás biztonsággal megszüntethető, a szimbólum villogni kezd. Abban az esetben, amikor a két fék-beavatkozás egy időben jelentkezik, akkor mindig a nagyobb prioritású szimbóluma látható.

A két lehetséges szimbólum – C9-es mező, 52x21 pixel:

Vissza a DMI-hoz

Lap teteje