You are viewing an unstyled version of this page. Either your browser does not support Cascading Style Sheets (CSS) or CSS styling has been disabled.

A DMI "D" területének kijelzései

A DMI "D" területének kijelzései


   

Opcionálisan a D1-es területen jelenhet meg a tervezési terület logaritmikus távolságskálája. Ezen a tengelyen a nulla pont rögzített, míg a skála felbontása 7 nagyságrendben változtatható: 0-500, 0-1000, 0-2000, 0-4000, 0-8000, 0-16000 és végül 0-32000 méter között. A skálaméret a „zoom” funkció gombjaival változtatható, illetve érintőképernyő esetén a skála alsó felének érintésekor a skála rövidül (pl. 0-4000-ről 0-2000-re), míg a skála felső felének érintésekor a skála kiszélesedik (pl. 0-4000-ről 0-8000-re). A skála első 500 métere mindig öt szegmensre oszlik, egy-egy vékony vonallal 100, 200, 300 és 400 méternél, illetve egy vastag vonallal 500 méternél. Az 500-as érték fölött az 1000, 2000, 4000, 8000, 16000 és a 32000-res számok látszanak, természetesen csak akkor, ha a kiválasztott skálafelbontásba beleesnek. Hogy a nullához közel eső elemek is megfelelően látszódjanak, a skála első 100 métere lineáris. Amikor a vonat fékezési körzetben tartózkodik, valamennyi információ elhalványul.

A D2/3/4 oszlopokban lehet megjeleníteni mindazon távolsággal kapcsolatba hozható információkat, felhívásokat és utasításokat, amik a rendszer rendelkezésére állnak. A lehetséges szimbólumok azonnal megjelennek, amint elérhetőek a DMI számára. A mozdonyvezető bármely szimbólum aktiválásával másodlagos – szöveges – információt kérhet az adott elemről, amely elrejtéséig, vagy adott idő elteltéig látható. A másodlagos információ egy világosszürke téglalapon jelenik meg a szimbólum felett (A D2-es oszlop bal szélétől a D terület jobb széléig), illetve egy kis sötétszürke háromszög alakú nyíl mutat a szövegdoboztól a szimbólum felé. Egy időben csak egy másodlagos információ jeleníthető meg.

Egyébiránt a szimbólumok mind a három oszlopban megjelenhetnek, ezáltal csökkenthetők az átfedések, illetve a zsúfoltság. Ha egyszer egy szimbólum megjelent egy oszlopban, akkor már nem kerülhet át másik oszlopba. Az utasítás vagy felhívás szimbóluma mindaddig látható marad, amíg a vonat meg nem haladja a vonatkoztatási helyet. Ugyanakkor lehetőség van arra is, hogy bizonyos szimbólumok csak akkor tűnjenek el, amikor a vonat vége is meghaladta már a vonatkoztatási helyet.
A felhívási szimbólumok és a mozdonyvezetői beavatkozást nem igénylő utasítások világosszürkék. Ha mozdonyvezetői kezelés szükséges, akkor a szimbólum sárga színű. Ha az elvárt kezelés nem lett helyesen végrehajtva, akkor a szimbólum színe vörösre változik. Az utasítási szimbólumok a korábbi képeken láthatóan adott időpontban a B3/4/5 területeken is megjelennek. A fékezési körzetben valamennyi információ sötétszürkére halványul.
A lehetséges szimbólumok a következők – D2/3/4, 20x20 pixel:

A D5-ös oszlopban jelezhetők ki a gradiensprofilban bekövetkező változások. A lejtviszony mértékét függőleges téglalapok jelzik. Szélességük egységes, magasságuk függ a lejtés/emelkedés terjedelmétől, illetve a mozdony elejének távolságától. A lejtést sötétszürke téglalapok világosszürke betűkkel, az emelkedést világosszürke téglalapok sötétszürke betűkkel képviselik. A téglalapok közepén számszerűen jelenik meg a gradiens értéke ezrelékben, továbbá ha a téglalap elegendő hosszúságú, akkor lejtésnél a „–”, emelkedésnél a „+” jelek is megjelennek. A D5 terület alján kijelezhető az aktuális gradiensérték is; pozitív érték esetén csak a szám, negatív érték esetén „–” jellel előtte. A zérus emelkedésű szakaszokon nincs kijelzés.

A D6-os területen a sebességprofillal kapcsolatos szimbólumok megjelenítésére van lehetőség (pl. váltók, ütközőbakok, stb.). Amint a DMI számára elérhető az adat, a szimbólum azonnal megjelenik. Itt is lekérhető másodlagos, szöveges információ, amely ez esetben tartalmazza az engedélyezett sebességet a vonatkozó helyen, illetve egy ehhez tartozó szöveges üzenetet (jobbra lent). A másodlagos információ látható marad, amíg a mozdonyvezető nem zárja be, vagy bizonyos idő el nem telik. A szimbólum akkor tűnik el, amikor a vonat meghaladta a vonatkoztatási helyet.
   

A lehetséges szimbólumok – D6, 20x20 pixel:

A D7-es mező sebesség-út diagramban képezi le a legkorlátozóbb statikus sebességprofil információit. A vízszintes tengely a sebesség-tengely, míg a függőleges tengely – az eddigieknek megfelelően – a távolság-tengely. A két tengely metszés- és egyben zéruspontja (az origó) a mező bal-alsó sarkában található. A sebességtengely maximális értéke mindig az aktuális vonali sebesség. Skálája éppen ezért nincs, de arányában mindig négy egyenlő részre osztható. Ennek megfelelően, míg a sebességnövekedést nem jelzi, addig a sebességcsökkentést az aktuális vonali sebesség ¾-e, fele, vagy ¼-e értékben, a nulla sebességet pedig zérusként mutatja. A jobb oldali ábrán látható, hogy mintegy 4 kilométerre előre egy állomás következik (állomás-ikon). Ennek megfelelően az állomáskörzetben (körülbelül 2600m-7500m-ig sebességcsökkentés várható. Ezt jelzi a D6-os cellába a „sebesség csökkenés” szimbólum (világosszürke lefelé mutató háromszög), illetve a D7-es mezőben a kékkel satírozott statikus sebességprofilban bekövetkező csökkenés (¾-ére).

A D8-as mező a fékezési körzet kezdőpontját jelöli ki, ezzel segítve a mozdonyvezetőt abban, hogy időben felkészülhessen a fék(ek) kezelésére. A fékezési körzet kezdetét egy kis – 5x1 pixeles – vízszintes sárga vonal jelöli. Példaként az előző bekezdésben leírt állomáskörzet ábrája szolgál.
Végezetül a D9-es terület mutatja a vonat hosszát, egy fix hosszúságú téglalappal. Érintőképernyőn a D9-es terület megérintésével, egyébként pedig funkciógombbal másodlagos információként lekérhető a vonat földrajzi helyzete (pl. „1093m”). Ha a vonatintegritás megsérül (vonatszakadás), a másodlagos információ erről automatikusan megjelenik, a földrajzi helyzet helyett.

Vissza a DMI-hoz

Lap teteje