You are viewing an unstyled version of this page. Either your browser does not support Cascading Style Sheets (CSS) or CSS styling has been disabled.

A DMI "E" területének kijelzései

A DMI "E" területének kijelzéseiAz új specifikáció-tervezetek jobb (E1-E5, E19-E25) és bal (E6-E17) részre osztják az E területet.
Az E1-es területen követhető nyomon, ha a vonat fékez. A fékezés szimbóluma akkor jelenik meg, amikor a főfékvezeték nyomása egy adott érték alá csökken, vagy ha a villamos fék működik. Ha a mozdonyvezető oldja a fékeket, lehetőség van a szimbólumnak meghatározott ideig való további kijelzésére és figyelmeztető hangjelzés adására.

Az egyetlen lehetséges szimbólum – E1-es mező, 52x21 pixel:

Az E3-as területen kell kijelezni az éberségi berendezés miatti rendszer-beavatkozást, amennyiben az éberségellenőrző berendezés csatlakoztatva van az ERTMS rendszerhez. Amennyiben tehát az éberségellenőrző berendezés figyelmeztetést küld a mozdonyvezető felé, vagy beavatkozik, akkor ennek szimbóluma láthatóvá válik. Figyelmeztetéskor a szimbólum villogva megjelenik, egy kísérő hangjelzéssel együtt, majd amint a mozdonyvezető elvégezte a szükséges kezelést (lábpedál, egyéb kezelés), a szimbólum eltűnik. Ha viszont nem történik semmilyen kezelés, a berendezés beavatkozik, a szimbólum pedig folyamatosan világít. Ezzel egyidejűleg – ahogy az már a C területnél látható volt – a C9-es mezőben is megjelenik a fékbeavatkozás szimbóluma. Ezután történt kezelés az E3-as mező éberség-szimbólumát rögtön eltünteti, ám nem jelenti szükségszerűen a C9-es mező szimbólumának, azaz a gyorsfék oldásának eltűnését is.
A lehetséges szimbólum – E3-as terület, 52x21 pixel:

Az E4-es mezőben jeleníthető meg egy olyan szimbólum, amely egy másik vonattól vagy éppen az adott vonatról küldött riasztást vagy megállító üzenetet jelez. Egyidejűség esetén a másik vonatról érkező üzenet a magasabb prioritású. A vészjel fogadásakor a szimbólum villogva jelenik meg, kísérő hangjelzéssel együtt. Amint a mozdonyvezető vagy a rendszer felülbírálta a vészjelzést, vagy a megállító üzenetnek megfelelően a beavatkozás megtörtént, a szimbólum villogása megszűnik, és ettől kezdve folyamatosan világít.
A vészjelzés szimbóluma 52x21 pixeles szimbólum:

Ugyancsak az E4-es területen jelenik meg a rádiókommunikációban bekövetkezett szakadás ikonja:

Az E5-ös területen megjelenő szimbólum hívja fel a figyelmet arra, ha egy utas meghúzta az utas-vészféket. Hogy ez aktuálisan hatással van-e a fékekre, azt a nemzeti/társasági szabályok rögzítik. A vészjelzés fogadásakor a szimbólum villogva jelenik meg, kísérő hangjelzéssel együtt. Amint a mozdonyvezető vagy a rendszer felülbírálta a vészjelzést, vagy az utas általi vészfékezésnek megfelelően a beavatkozás megtörtént, a szimbólum villogása megszűnik, és ettől kezdve folyamatosan világít.
A lehetséges szimbólum – E5-ös terület, 52x21 pixel:

Az E6-E15-ös mezők szolgálnak a TIU kijelzésekre, azaz a vonat interfészein a külső (nem ERTMS) berendezések felől érkező információk megjelenítésére. Ilyen állapotinformáció érkezhet például a féknyomásról, az ajtóvezérlésről, a légkondicionálóról, a vonóerőről, stb. A legtöbb állapotinformáció itt is szimbólum formájában jelenik meg, amely az éppen aktuális állapotot jelképezi. Egy mezőn többféle szimbólum is előfordulhat. A szimbólumok megjelenésének módját, időtartamát és prioritását a vasutak maguk határozhatják meg, illetve adott esetben maga a mozdonyvezető rendelkezhet efelől. Amennyiben egy fontos információ érkezik az interfészeken keresztül, az azonnal megjelenik, esetlegesen akár villogó kerettel kiemelve, és megkövetelhető, hogy csak a mozdonyvezető nyugtázásával legyen elrejthető. A szimbólumokhoz másodlagos információ is lekérhető, amely további információkkal szolgálhat az interfészen bekövetkezett változásokról, a külső berendezés állapotáról.

Néhány szabványosított példa – E6-10-es mezők, 32x32 pixel:

Amennyiben GSM-R-rel felszerelt pályán halad a vonat, és az EIRENE DMI, valamint az ETCS DMI közös, akkor az E11-15-ös mezők az EIRENE szimbólumok számára foglaltak!

Az integrált EIRENE DMI kijelzések a DMI menüponton belül külön alfejezetben kerülnek bemutatásra.

Az E19-23-as mezőkben jeleníthető meg a fogadott és küldött üzenetek listája. A terület öt különálló sorból áll, az üzenetlista függőlegesen léptethető (scroll). Az üzenetek egy időbélyeggel és magával az üzenettel kerülnek megjelenítésre. Ha az üzenet hosszabb mint egy sor, akkor a következő sorban folytatódik. Új tájékoztató üzenet fehér színnel jelenik meg egy rövid hangjelzés kíséretében. Meghatározott idő elteltével az üzenet színe sötétszürkére változik. Ha az új üzenet figyelmeztető jellegű, akkor sárga villogó keretben egyedül jelenik meg az E19-23 területen. Érintőképernyőn a terület megérintésével nyugtázható a kapott üzenet, amely ezzel állandó szürke színűre változik. Az üzenetlista a jobb felső sarok megérintésével zárható be, illetve ha a menetrend megjelenítését kérik, de csak abban az esetben, ha figyelmeztető üzenet nem vár nyugtázásra. A kimenő üzenetek normál üzenetként kezelendők, nyugtázást nem igényelnek. A megjelenő fix üzenetek a kiválasztott DMI nyelven jelennek meg. Új nyelv választásakor a már kiírt üzenetek nem változnak meg, az újonnan megjelenő üzenetek viszont az új nyelven íródnak ki.

Az E19-23-as terület szolgál a C-terület másodlagos információinak megjelenítésére is, továbbá adatbevitelkor is felhasználható.
Ahogy már említésre került az E19-23-as területen kérhetők le a menetrendi információk, azaz az állomási érkezési és indulási időpontok. Érintőképernyőn a C2-7-es mezőket megérintve itt jelenik meg a menetrendi információk részletes listája, léptethető sorokkal. A menetrendi információ bejövő üzenet vételekor eltűnik.
Az E17-es mező mutatja az aktuális időt (de megengedett az is, hogy a képernyő A-F tartományán kívül legyen). Az aktuális idő _ _:_ _:_ _ (óra:perc:másodperc) formátumú, a kettőspont középen minden frissítéskor villog. Ennek gyakorisága másodpercenként kettő kell, hogy legyen; a mozdonyvezető ezzel ellenőrizheti, hogy a DMI kapcsolata él-e a kernellel.

Vissza a DMI-hoz

Lap teteje