You are viewing an unstyled version of this page. Either your browser does not support Cascading Style Sheets (CSS) or CSS styling has been disabled.

Frekvenciaéhség és kezelési módja a GSM-R-ben

Frekvenciaéhség és kezelési módja a GSM-R-ben


Újult erővel folynak a vizsgálatok az ETSI-nél és az UIC-nél a GSM-R kapacitáséhségének orvoslására. A két szervezet eltérő módszereiről és a konkrét megoldási lehetőségekről számolunk be rövid cikkünkben.

Frekvenciatartomány szélesítése...
Gőzerővel folyik a munka az Európai Távközlési Szabványügyi Intézetnél (ETSI) arra vonatkozóan, hogy a jelenlegi GSM frekvenciatartomány közvetlen közelében további frekvenciák kerüljenek a GSM-R számára kiosztásra. A jelenleg kiszemelt 870-876 / 915-921 MHz-es frekvenciatartományt jellemzően olyan „rövid hatótávolságú” eszközök használják, mint a távirányítású garázskapuk, autóriasztó rendszerek és bizonyos vonalkódleolvasó alkalmazások.
A vasúti alkalmazási terület leginkább az állomások, rendezőpályaudvarok környéke lehet, hiszen a megosztott frekvenciatartomány nem lehet alkalmas interoperábilis alkalmazások kihasználására, mint amilyen az ETCS vagy a mozdonyrádió. Vasúti prioritás mellett ugyanakkor felhasználható lenne különféle nemzeti alkalmazásokra, elsősorban a tolatási és a karbantartási munkaterületeken. Mindezzel tehermentesíthető lenne az átjárhatósági szempontból kritikus hagyományos GSM-R frekvenciatartomány. A tervezés során figyelembe kell venni, hogy a jelenlegi GSM-R készülékek nem alkalmasak az e tartományban való működésre.
Az első gyakorlati eredményt a témában Németország szolgáltatta, ahol a frekvenciakiosztásért felelős hazai szervezet a Német Vasút kérelmére válaszul megtette az első lépéseket annak érdekében, hogy a fenti feltételekkel egy három MHz-es frekvenciapárt lefoglaljon a vasúti alkalmazások részére.
Második lépcsőként a témát hivatalos napirendjére tűzte a CEPT (Postai és Távközlési Igazgatások Európai Értekezlete), 2008 szeptemberi bakui találkozóján, ahol a témát az illetékes speciális munkabizottsághoz (FM38) továbbították. A munkacsoport már 2008 decemberében meghozta döntését Oslo-ban, amely szerint az elképzelést támogatják. A 2009. februárjában Portugáliában megtartott 65. CEPT FM munkacsoport értekezleten a döntéshozók elfogadták a javaslatot és azt immár nyilvános vitára bocsátották. Így optimális forgatókönyv esetén 2010 első negyedévében születhet meg a végleges döntés arról, hogy a GSM-R üzemelhet a kiterjesztett tartományban is.
…és a GPRS alkalmazása
A frekvenciaéhség megoldására illetve enyhítésére szolgáló másik törekvés a GSM-R azon fő alkalmazási területeit célozza meg, ahol az erőforrások hatékony optimalizációja még nem teljesedett ki. Ennek fő területe éppen maga az ETCS, amely vonalkapcsolt adatátviteli szolgáltatásként működik. Ez azt jelenti, hogy egy 2-es vagy 3-as szintre bejelentkezett vonat utazásának teljes időtartama alatt lefoglal egy csatornát az adatátviteli szolgáltatás számára. Az erős forgalomnak kitett hálózatrészeken ez már a gyakorlatban is igazolt módon a GSM-R hálózat kapacitásproblémáihoz vezethet.
A fentiek folytán már évekkel ezelőtt megindultak azon törekvések az UIC-nél, melyek ezt az alkalmazási területet csomagkapcsolt technológiai megoldással szolgálná ki. Ennek legkézenfekvőbb esete napjainkban maga a GPRS.
Az UIC előzetes vizsgálatai alapján a GPRS alkalmas lehet az ETCS kiszolgálására, mindazonáltal rendkívül alapos felmérése szükséges annak, hogy a GPRS-en alapuló technológia vajon minden tekintetben alkalmas-e az ETCS fokozott elvárásainak teljesítésére.
A gyakorlatban már több ország implementálta a GPRS-t a GSM-R hálózatba, Svédország, Olaszország és Hollandia már használja is a csomagkapcsolt technológiát, igaz nem az ETCS eljárásokban.
Az UIC eközben megkezdte azoknak a teszteknek a lebonyolítását, amelyek a GPRS ETCS követelményeknek való megfelelését hivatottak igazolni. A tesztekben természetesen aktív részvételt vállalt a UNISIG is. A kezdeti tesztek Belgiumban zajlottak, mind valós, mind laboratóriumi környezetben. Igazolódni látszott, hogy az egy mobil egy csatorna eljárással szemben akár hét telefon is képes zavartalanul üzemelni két csatorna igénybevételével. A biztató eredményeket követően újabb két teszt lett előirányozva 2009 első negyedévére, Belgiumban és Olaszországban.
Fontos még megjegyezni, hogy a két technológia, azaz a vonal- és a csomagkapcsolt eljárás teljességgel kompatibilis egymással, azaz a vonatok problémamentesen használhatják mindkét eljárást egy körzeten belül.
(Forrás: UIC)

Vissza a cikkekhez

Lap teteje