You are viewing an unstyled version of this page. Either your browser does not support Cascading Style Sheets (CSS) or CSS styling has been disabled.

ETCS specifikáció

A specifikációk


SpecifikációlistaA specifikációk


Az ERTMS egy magas szolgáltatási színvonalú, összetett és bonyolult felépítésű rendszer. Kialakítása szempontjából meghatározó fontosságú az interoperabilitás teljesítése. Ez azt jelenti, hogy a különböző vasutak pályamenti alrendszereit, fedélzeti berendezéseit és szabályrendszereit úgy kell kialakítani, hogy azok együttesen működőképes rendszert alkossanak (kölcsönös átjárhatóság). Mindez elengedhetetlenné teszi, hogy a rendszer kidolgozása nemzetközileg elfogadott, egységes és igen részletes specifikációk, illetve előírások alapján történjék. Korábban az AEIF (Association Européenne pour l'Interopérabilité Ferroviaire – Vasutak Kölcsönös Átjárhatóságának Európai Szövetsége) dolgozta ki az erre vonatkozó interoperabilitási specifikációkat (TSI – Technical Specifications for Interoperability). 2005-ben alakult meg az ERA (European Railway Agency – Európai Vasúti Hivatal), amely a – közvetlenül az Európai Bizottság alá tartozó – legfőbb vasutas döntéshozó szervezet. Feladata a következő évekre meghatározni azokat az elveket és normatívákat, amelyek a vasutak egységesítése irányába hatnak. Az ERA-nak, mint az Európai Unió kormánya alá rendelten működő vasúti főhatóságnak az irányelvei, döntései valamennyi európai vasútra nézve mértékadóak lesznek.
Az ETCS rendszerre vonatkozó, nemzetközi szinten elfogadott követelmények kidolgozása során abból indultak ki, hogy a funkcionális és műszaki követelményeket ”minden igényt” kielégítő módon határozzák meg, ami a különböző vasutak speciális követelményeit, illetve a különböző kiépítési szinteket is figyelembe veszi. A ”Funkcionális Követelmények Specifikációja” (Functional Requirements Specification – FRS) című anyag – ami tulajdonképpen az ETCS „feltétfüzete” – tartalmazza a rendszer valamennyi funkcióját, de számos helyen lehetőséget ad a nemzeti sajátosságok figyelembevételére is.
1994. november 8. volt az FRS dokumentum második verziójának hivatalos megjelenési időpontja. Egy évvel később november 30-án a vasutak javaslatai alapján érvénybe lépett a 3.x verziósorozat. 1999 januárjában mutatkozott be a 4.00 verzió. A napjainkban érvényben levő hivatalos FRS verziószám a 4.29, amely 1999. december 3-ától érvényes.
Másfelől annak érdekében, hogy az új rendszer specifikációja és tervezési eljárása ne legyen túl bonyolult, csak a különböző hálózatok közötti interoperabilitáshoz elengedhetetlenül szükséges modulokat szabványosítják kötelező bázisként.
Az FRS tehát azt ismerteti, hogy mit lehet a rendszer bevezetésével elérni. A Rendszerkövetelmények Specifikációja(System Requirements Specification – SRS) pedig azt határozza meg, hogy milyen módon kell a funkcionális követelményeket kielégíteni. Példának okáért a MÁV részére szállítandó ETCS rendszerek funkcionális kialakítását illetően is ezek az elsődleges és mérvadó dokumentumok. Az SRS 2.2.2 verziószámmal fut jelenleg, amely 2002. február elsején lépett életbe. Az alábbi ábra az SRS létrejöttét mutatja be napjainkig. Kialakítása közepette – az egyre nagyobb európai összhang mellett – az SRS folyamatos fejlődésben van, így főverziószám-váltással előbb-utóbb elfogadásra kerül a 3.x sorozat is.
Az egységesen elfogadott SRS kialakulásának folyamata

A specifikációk SRS-t követő szintjét az alrendszer követelmény specifikációk (SSRS – Subsystem Requirement Specificaton) alkotják, de ezen túl minden egyes építőelemnek saját specifikációi is megtalálhatók (egyéb ún. subset-ek). A beszállítóknak a nemzetközi előírásokon túlmenően az érvényes törvényeket, rendeleteket és szabványokat, illetve például a magyar hatóságok és a MÁV által elfogadott előírásokat is figyelembe kell venniük és be kell tartaniuk. Ezektől eltérő követelmény, illetve előírás feltárása esetén kezdeményezniük kell a vitatott kérdés egyeztetését.
Specifikációs szintek és kapcsolatok

A nemzetközi szinten kidolgozott és elfogadott előírásokat kötelező érvényű referencia dokumentumoknak kell tekinteni! Az azokban foglaltakat a vasutaknak és a beszállítóknak figyelembe kell venniük! A beszállítók alapvetően felelősek azért, hogy a nemzetközi előírások módosításait figyelemmel kísérjék, érvényes kiadásait beszerezzék és az aktuális változatokban foglalt előírásokat betartsák!
A specifikációváltozások aktuális kérdéseiről lásd még az ETCS jelene menüpontot!

SpecifikációlistaLap teteje