You are viewing an unstyled version of this page. Either your browser does not support Cascading Style Sheets (CSS) or CSS styling has been disabled.

A rádiós kitöltő egység, RIU

A RIU-ról általánosságban


A rádiós kitöltés alapelveiA RIU-ról általánosságban


Ahhoz, hogy az adott esetben egy konkrét területen már kiépített EIRENE-hálózat nyújtotta lehetőségek – még ha csak szakaszosan is, de – az 1-es szinten is kihasználhatóak legyenek, létrehozták a rádiós kitöltő (RIU – Radio Infill Unit). Ezek segítségével az infill hurkokhoz hasonlóan, a vonatforgalom szempontjából kritikus helyeken többletinformációkat lehet szakaszosan folyamatosan a fedélzetre juttatni.
Az, hogy a következő főjelző jelzési információit, és annak változásait rádiós úton juttatjuk el a vonatokra a kívánt helyeken, nem tévesztendő össze a 2-es és 3-as szinttel, ahol gyakorlatilag valamennyi menetengedéllyel kapcsolatos információt rádióval juttatunk a fedélzetre. Most csupán arról van szó, hogy kiegészítő, kitöltő információk szakaszosan folyamatos feladását tesszük lehetővé rádióval.
Ehhez természetesen mind pályaoldalon, mind a fedélzetet tekintve változtatásokra van szükség. Pályaoldalon biztosítani kell, hogy a RIU folyamatos összeköttetésben legyen a következő főjelzővel, és ha szükséges, akkor további pályaelemekkel; továbbá az adott körzet megfelelő rádiós lefedettségét is biztosítani kell rádióantennákkal. A fedélzeti berendezés egy adó-vevőantenna és a GSM-R modul beépítésével készíthető fel.


A rádiós kitöltés alapelvei


Maga a folyamat a következőképpen zajlik: az 1-es szintű körzetben a meghatározott helyen egy balíz parancsot küld a fedélzeti berendezésnek arra vonatkozólag, hogy az kommunikációs kapcsolatot létesítsen egy rádiós infill egységgel. A kapcsolat létesítése visszautasítható, ha a fedélzeti berendezés nincs az infill információ vételéhez és feldolgozásához megfelelő (teljes felügyeleti) üzemmódban, vagy ha a fedélzeti berendezés nem rendelkezik rádióval. Ha a rádió rendelkezésre áll, akkor a kommunikációs kapcsolat létesítése a 2/3-as szinteknél alkalmazott protokollok és interfészek alkalmazásával történik. Ettől fogva azután a vonat a jelzési kép változásáról – a kommunikációs időt leszámítva – azonnal tudomást szerez.
Abban az esetben, ha egy szakaszon több vonat tartózkodik, csak a legelső képes fogadni a rádiós kitöltő információt, tekintve, hogy a mögötte lévő valamennyi vonat nem teljes felügyeleti üzemmódban közlekedik, így mind visszautasítja a RIU-val történő kapcsolatlétesítésre vonatkozó utasítást. Másképpen mondva: a RIU csak különböző pont-pont kapcsolatokat kezel különböző vonatok felé, körözvényhívásra nem képes.
Ha a kapcsolat létesítésére egy olyan fedélzeti berendezés kap utasítást, amelyik éppen egy másik rádiós infill egységgel áll kapcsolatban, akkor a fennálló kapcsolatot bontja és az újat felépíti a fedélzeti berendezés. Ha a jelzett rádiós egységgel már létezik a kapcsolat, akkor az természetesen fennmarad. Fontos megemlíteni, hogy a RIU nem kezdeményezhet kommunikációs kapcsolatot a fedélzeti berendezéssel. A RIU-val való kapcsolat megszakítását pedig szintén egy balíz (csoport), illetve ennek alapján maga a vonat kezdeményezheti. Ha a RIU-val felépült kommunikációs kapcsolat akaratlanul szakad meg, a vonat megpróbálja újra felépíteni azt, de csak akkor, ha ezalatt nem kapott más utasítást (kapcsolat befejezésére, vagy más RIU-val kapcsolatfelvételre), vagy nem haladta meg a vonatkozó főjelző balízcsoportját.
A lenti ábrának megfelelően, amikor a vonat eléri a B0 balízt, akkor a "normál" információkon felül felhívást kap arra, hogy a meghatározott RIU-val kommunikációs kapcsolatot kezdeményezzen. Az A pont magasságában a kapcsolat létrejön, a fedélzet rádiós infill kérelemmel (153-as rádióüzenet) fordul a RIU felé. Ebben a vonat elküldi azonosítóját, a következő főjelzőhöz tartozó balízcsoport azonosítóját, az időbélyeget és egy helyzetjelentést a RIU-nak. A RIU az üzenet vételével elkezdi ciklikusan küldeni a B1-re vonatkozó kitöltő információkat a vonat felé.
Közlekedés rádiós kitöltéssel

A B1 balíz (csoport) meghaladásakor a vonat ismét felhívást kap kommunikációs kapcsolat azonnali létesítésére a RIU-val. Tekintve, hogy a kapcsolat már korábban létrejött, így az változatlanul fennmarad. Ezalatt a fedélzeti berendezés a B1 balízra vonatkozóan elküldi a RIU-nak a rádiós infill vége üzenetet, míg a B2-re infill kérelmet továbbít. Ezen üzenetek fogadásával a RIU beszünteti a B1-re, és elkezdi a B2-re vonatkozó információk küldését, és ebben az esetben nem okoz problémát az sem, ha a két üzenet eltérő sorrendben érkezik a RIU-hoz.
A B2-es balíz meghaladásával a fedélzeti berendezés felhívást kap a kommunikációs kapcsolat C pontban történő bontására. Ezzel a fedélzeti berendezés beszünteti a B2-re vonatkozó kitöltő információk fogadását és feldolgozását, továbbá elküldi a rádiós infill vége üzenetet a RIU-nak. A RIU az üzenet vételével szünteti be a B2-re vonatkozó információk továbbítását ennek a vonatnak. A C pont elérésekor a vonat kezdeményezi a kommunikációs kapcsolat bontását.
Összességében tehát valamennyi infill média által adott menetengedélyre érvényes, hogy a fedélzeti berendezés csak abban az esetben értékeli ki a kapott információt, ha ún. teljes felügyeleti (FS) üzemmódban van és a láncolási információ a hivatkozott balízcsoportra vonatkozóan rendelkezésre áll! Az pedig, hogy egy vasúttársaság kezeli-e, illetve hogyan kezeli a kitöltő információkat, leginkább a saját költség-haszon elemzésén múlik.

Lap teteje