You are viewing an unstyled version of this page. Either your browser does not support Cascading Style Sheets (CSS) or CSS styling has been disabled.

A DMI "B" területének kijelzései

A DMI "B" területének kijelzései


   

A B terület leginkább a sebességinformációkat mutatja. A B0 terület ábrázolja a sebességmérőt. Megjegyzendő, hogy a legújabb specifikációk a kijelezhető maximális sebességértéket 400 km/h-ra csökkentették, a jelen példákban azonban még az 500 km/h-s érték szerepel. Egyébként megválasztható, hogy a skála 0-tól 250 km/h-ig vagy 0-400 km/h-ig legyen-e beosztva.
Ha 400 km/h-ig tart a skála, akkor az két részre osztható. Az első szakaszon 200 km/h-ig minden 10 km/h-nál található egy sugárirányú vonás, illetve 50 km/h-nként egy hosszabb vonás és számkijelzés. 200 km/h fölött 20 km/h-nként van kis vonás, illetve minden 100 km/h-nál hosszabb vonás, számkijelzéssel. A skála egyenként mindkét részen lineáris. 250 km/h maximális kijelzésnél minden 50 km/h-nál számkijelzés és vonás található, míg azon belül rövidebb vonások jelzik a közbenső értékeket. A skála végig lineáris.
A sebességkorong mindig látható, egyetlen kitétel, hogy amennyiben nincs teljes felügyeleti (FS) módban a berendezés, akkor a skála csak a nemzeti értékig tart (a példában jobbra 160 km/h-ig).

A B1-es terület az aktuális vonatsebesség mutatója. A mutató egy tűből és a középponti körből áll. Mindkettőnek ugyanolyan színűnek kell lennie. Alaphelyzetben a mutató fehér/világosszürke színű. A fékezési körzetben sárgára vált, figyelmeztetéskor narancsra, míg ha beavatkozásra kerül a sor, akkor vörösre (a színkódokat az alaptulajdonságoknál tárgyaltuk). A középponti körben lehetőség van a sebességérték digitális kijelzésére is. Ez három számjeggyel történhet, a megelőző nullák elhagyhatók. A három digit helye rögzített, így a kiírandó szám hosszától függetlenül az egyes értékek mindig ugyanazon a helyen jelennek meg (nincs pl. középre igazítás). Meg kell jegyezni, hogy amennyiben nincs sebességkijelzés, úgy a vonatnak feltétel nélkül meg kell állnia.
A B2-es sáv a sebességkorong peremén fut, és információval szolgál a megengedett, a cél-, a beavatkozási és az oldási sebességekről. A B-terület képén látható egyszerűsítés ellenére a B2-es mező a teljes köríven végigfut, sőt egy kissé mind a kezdő, mind a végértéknél túlér a skálán. Alaphelyzetben a megengedett és a célsebességet mutatja a mozdonyvezetőnek. Ekkor a kezdőponttól a célsebességig sötétszürke, a célsebességtől a megengedett sebességig világosszürke színű. A sáv 0 km/h alatti túlnyúlást az magyarázza, hogy lehetővé váljon a 0 km/h célsebesség kijelzése is. Ekkor a kezdőponttól a 0 km/h-ig sötétszürke a sáv színe. Az engedélyezett sebességhatárnál a sáv vastagsága néhány fok hosszúságon megduplázódik, ezt a részt „horognak” is hívják.
      

Ha a vonat a fékezési körzetben tartózkodik, a célsebesség értékén túl a sáv sárgára változik. Ez jelzi a mozdonyvezetőnek, hogy az engedélyezett sebesség csökken, de legalábbis néhány másodpercen belül csökkeni kezd, meg kell tehát kezdeni a fékezést egészen addig, míg a sebesség el nem éri a célsebességet.
Figyelmeztetésnél a horog és a beavatkozási sebességérték között dupla vastagsággal ugyancsak megjelenik a sáv. A figyelmeztetés ideje alatt narancssárga színű, de amint a beavatkozás megtörtént, vörösre vált.
Ha van oldási sebességérték és a vonat már a fékezési körzetben halad, akkor a kezdőponttól az oldási értékig a sáv külső fele a sárga sötétebb árnyalatában fut, míg a belső fele – attól egy vékony háttér színű vonallal elválasztva – sárga színű. Az oldási értéktől a megengedett sebességig (a horogig) a teljes sáv sárga színű, ám ha a megengedett sebesség kisebb az oldási sebességnél, akkor a horog kivételesen nem a megengedett értéknél, hanem az oldási értéknél jelenik meg.
   

A B6-os mezőben az oldási sebesség értéke digitális formában is kijelezhető. A sötétsárga színű szám a fékezési körzetben jelenik meg, ha van oldási sebességérték, és az nagyobb nullánál.
Ha nincs teljes felügyeleti módban a berendezés, akkor valószínűleg nem állnak rendelkezésre a fentebb leírt funkciókhoz a szükséges adatok sem, így a sáv és a horog sem jelenik meg. Ám ekkor is lehetőség van a felügyelt vonali sebességből származtatott maximálisan engedélyezett sebesség megjelenítésére. Ez a vezető külön kérésére egy a horoggal megegyező alakú és vastagságú vonalban kerül megjelenítésre 10 másodpercen keresztül. Mivel a berendezés nincs teljes felügyeleti módban (nem tudja teljes értékűen ellátni a vonatmozgás felügyeletét), a mozdonyvezetőnek a látható jelzésekre és körülményekre kell hagyatkoznia. Ezért hamis biztonságérzetet kelthetne benne, ha folyamatosan a maximális megengedett sebességet látná a kijelzőn, például unfitted módban nálunk akár 120 km/h-t. Ezért került az előbbi esetben a fentebb leírt módon meghatározásra, korlátozásra a kijelzés.
A B3/4/5-ös mezők utasítások és felhívások közlésére használható, mint például alagút következik, áramszedőt le, stb. Ha tehát egy parancs beavatkozást követel a vezetőtől vagy a rendszertől, akkor amint ez esedékessé válik, a DMI tájékoztatja erről a mozdonyvezetőt. Az esedékességet jelentheti bizonyos időtáv, vagy távolság az esemény kezdetétől. Ha a reakciót a rendszer végzi, akkor a tájékoztató jelzés szürke színnel jelenik meg. Ha viszont a mozdonyvezetőnek kell cselekednie, akkor a szimbólum sárga színnel, villogó sárga keretben jelenik meg. Ha a beavatkozás helyesen megtörtént, a villogás megszűnik. A szimbólum akkor tűnik el, ha az esemény bekövetkezett (pl. alagútnál), illetve amikor az esemény kezdődik (pl. lehúzott áramszedővel megteendő szakasz). Amennyiben a megkövetelt beavatkozás nem történt meg, öt másodpercen keresztül a szimbólum színe vörösre változik, és vörös keret jelenik meg körülötte. Ezután – ha nincs távolság megadva a felhíváshoz – a szimbólum eltűnik.

A beérkező felhívások és utasítások jelei sorrendben töltik ki a B3-as, 4-es, majd 5-ös mezőt. Ha az egyik mező már foglalt, akkor a következőt próbálja a rendszer. Végül, ha mindegyik foglalt, akkor a felhívás/utasítás várólistára kerül.
A lehetséges szimbólumok a következők – B3/4/5-ös mezők, 32x32 pixel:

A B7-es mező szolgál az aktuális üzemmód kijelzésére. A mozdonyvezetőnek minden pillanatban ismernie kell a fedélzeti berendezés aktuális üzemmódját, hiszen csak ennek tudatában készülhet fel a rendszer esetleges lépéseire. Ebben a mezőben jelenik meg az aktív „meghaladás” funkció szimbóluma is. A lehetséges szimbólumok a következők – B7-es mező, 32x32 pixel:

Amennyiben valamely STM aktív és éppen az szolgáltat adatokat az ERTMS rendszernek, akkor a B7-es mezőben az STM neve jelenik meg. A hazai STM-EVM esetén például:

Vissza a DMI-hoz

Lap teteje