You are viewing an unstyled version of this page. Either your browser does not support Cascading Style Sheets (CSS) or CSS styling has been disabled.

ETCS rádiótáviratok

ETCS rádiótáviratok /1


A következőkben – a csomagokhoz hasonlóan – sorra vesszük az egyes rádiótáviratokat. Először a pálya=>vonat, majd a vonat=>pálya irányú táviratok következnek. A teljes távirathossz ismeretének hiányában az esetleges távirat végi kitöltéseket nem tüntettük föl.

2-es rádióüzenet – SR engedély:
A rádióüzenetben az RBC SR engedélyt ad a vonatnak egy meghatározott távolságra. Opcionálisan – ha a szükséges információk rendelkezésre állnak – az RBC megadhatja a szakaszra vonatkozó SR-balízlistát is. Az üzenet felépítése a következő táblázatban látható.

Változó

Hossz [bit]

Megjegyzés

NID_MESSAGE

8

Üzenet azonosítója (=2)

L_MESSAGE

10

Üzenet hossza (min. 92)

T_TRAIN

32

Időbélyeg

M_ACK

1

Nyugtázási igény

NID_LRBG

10+14

LRBG azonosítója (NID_C és NID_BG)

Q_SCALE

2

Távolságmérés felbontása (0.1/1/10 méter)

D_SR

15

Az SR módban megtehető távolság

Opcionális csomagok: 63 (Balízlista SR engedélynél)

SR-engedély rádióüzenete

3-as rádióüzenet – menetengedély:
Az üzenet – rádióüzenet lévén értelemszerűen – a 2/3-as szintű menetengedélyt tartalmazza. Opcionálisan számos kiegészítő információ is eljuttatható vele a vonatra, például különböző profilok, balízlista vagy éppen szöveges üzenetek formájában. A csomag felépítését ennek megfelelően az alábbi táblázat tartalmazza.

Változó

Hossz [bit]

Megjegyzés

NID_MESSAGE

8

Üzenet azonosítója (=3)

L_MESSAGE

10

Üzenet hossza (min. 141)

T_TRAIN

32

Időbélyeg

M_ACK

1

Nyugtázási igény

NID_LRBG

10+14

LRBG azonosítója (NID_C és NID_BG)

Csomag: 15 (2/3-as szintű menetengedély)

Opcionális csomagok: 3 (Nemzeti értékek), 5 (Láncolás), 21 (Lejtviszonyok), 27 (Nemzetk. statikus sebességprofil), 39 (Vontatási rendszer változása), 41 (Szintátmenet), 42 (Kapcsolat-menedzsment), 44 (ETCS-en kívüli alkalmazások), 49 (Balízlista tolatási körzethez), 51 (Tengelyterhelés seb.profil), 57 (Menetengedélykérés paraméterei), 58 (Helyzetjelentés paraméterei), 65 (Ideigl. sebességkorlátozás), 66 (Ideigl. sebessékorl. visszavonása), 68 (Pályaállapot), 70 (Útvonal alkalmasság), 71 (Tapadási tényező), 72 (Formázatlan szöveg), 76 (Fix szöveges üzenet), 79 (Földrajzi pozíció), 80 (mód profil), 131 (RBC-átmenet), 135 (Koordinátarendszer hozzárendelése), 139 (Hátramenet felügyelet), 140 (Vonatszám)

Menetengedély rádióüzenete

6-os rádióüzenet – túlhaladás módból való kilépés elismerése:
Az üzenettel az RBC elismeri a túlhaladás (TR) üzemmódból történő kilépést. Az üzenet semmilyen más információt nem tartalmazhat. 

Változó

Hossz [bit]

Megjegyzés

NID_MESSAGE

8

Üzenet azonosítója (=6)

L_MESSAGE

10

Üzenet hossza (=75)

T_TRAIN

32

Időbélyeg

M_ACK

1

Nyugtázási igény

NID_LRBG

10+14

LRBG azonosítója (NID_C és NID_BG)

Túlhaladás üzemmódból való kilépés elismerésének rádióüzenete

8-as rádióüzenet – vonatadatok nyugtázása:
Az RBC ezzel az üzenettel ismeri el a vonat által a 129-es rádióüzenetben elküldött vonatadatokat. Minthogy a mozdonyvezetőnek lehetősége van a bevitt adatokat módosítani, és azokat újból elküldeni, ezért fontos, hogy a vonat tudja azt, hogy melyik rádióüzenetének visszaigazolása történt meg. Ehhez az egyszerűség végett nem a teljes adatlista visszaküldését használják, hanem csupán az eredeti rádióüzenet időbélyegét küldi vissza az RBC a vonatnak, amelyből utóbbi már pontosan tudja a nyugtázott értékeket.

Változó

Hossz [bit]

Megjegyzés

NID_MESSAGE

8

Üzenet azonosítója (=8)

L_MESSAGE

10

Üzenet hossza (=107)

T_TRAIN

32

Időbélyeg

M_ACK

1

Nyugtázási igény

NID_LRBG  

10+14

LRBG azonosítója (NID_C és NID_BG)

T_TRAIN

32

Hivatkozás a kapott vonatadatok üzenetére

Vonatadatok nyugtázása rádióüzenet

9-es rádióüzenet – Rövidített menetengedély kérése:
Az RBC kérelmezheti egy vonat számára rendelkezésre bocsátott menetengedély lerövidítését – például forgalmi okból. Ha a vonat kényszerfékezés nélkül biztonsággal meg tud állni a felajánlott menetengedély végéig, akkor elfogadhatja azt. A kérelmet az RBC a 9-es rádióüzenetben küldi el, természetesen opcionálisan itt is rendelkezésre bocsáthatja az új menetengedélyre vonatkozó kiegészítő információkat, amelyek elfogadás esetén a régieket felülírják. A rádióüzenet felépítése tehát sokban hasonlít a 3-as rádióüzenethez.

Változó

Hossz [bit]

Megjegyzés

NID_MESSAGE

8

Üzenet azonosítója (=9)

L_MESSAGE

10

Üzenet hossza (min. 141)

T_TRAIN

32

Időbélyeg

M_ACK

1

Nyugtázási igény

NID_LRBG

10+14

LRBG azonosítója (NID_C és NID_BG)

Csomag: 15 (2/3-as szintű menetengedély)

Opcionális csomagok: 3 (Nemzeti értékek), 5 (Láncolás), 21 (Lejtviszonyok), 27 (Nemzetk. statikus sebességprofil), 39 (Vontatási rendszer változása), 41 (Szintátmenet), 42 (Kapcsolat-menedzsment), 44 (ETCS-en kívüli alkalmazások), 51 (Tengelyterhelés seb.profil), 57 (Menetengedélykérés paraméterei), 58 (Helyzetjelentés paraméterei), 65 (Ideigl. sebességkorlátozás), 66 (Ideigl. sebessékorl. visszavonása), 68 (Pályaállapot), 70 (Útvonal alkalmasság), 71 (Tapadási tényező), 72 (Formázatlan szöveg), 76 (Fix szöveges üzenet), 79 (Földrajzi pozíció), 80 (mód profil), 131 (RBC-átmenet), 135 (Koordinátarendszer hozzárendelése), 139 (Hátramenet felügyelet), 140 (Vonatszám)

Menetengedély lerövidítésének kérelme rádióüzenet

15-ös rádióüzenet – feltételes rendkívüli megállás:
Magas prioritású rádióüzenet, amely megadja a rendkívüli (vész-)megállás indokának azonosítóját, valamint a megállás pontos helyét. Ha az üzenet vételekor a vonat minimum biztonsági vége már meghaladta az új megállási helyet, akkor a fedélzeti berendezés felülbírálja az üzenetet, és tájékoztatja mind az RBC-t, mind pedig a mozdonyvezetőt. Ellenkező esetben a fedélzeti berendezés felhasználja a megállási információt a menetengedélye végének és a felügyeleti helynek a meghatározásához.

Változó

Hossz [bit]

Megjegyzés

NID_MESSAGE

8

Üzenet azonosítója (=15)

L_MESSAGE

10

Üzenet hossza (=98)

T_TRAIN

32

Időbélyeg

M_ACK

1

Nyugtázási igény

NID_LRBG

10+14

LRBG azonosítója (NID_C és NID_BG)

NID_EM

4

Rendkívüli üzenet azonosítója

Q_SCALE

2

Távolságmérés felbontása (0.1/1/10 méter)

Q_DIR

2

Menetirány

D_EMERGENCYSTOP

15

Vészmegállás helyének távolsága az LRBG-től

Feltételes rendkívüli megállás rádióüzenete

16-os rádióüzenet – feltétlen rendkívüli megállás:
E magas prioritású üzenet vételekor a fedélzeti berendezés feltétel nélkül megkezdi a fékek vezérlését, a vonat teljes megállításáig. Ebből kifolyólag az üzenet felépítésében is egyszerűbb a 15-ös feltételes rendkívüli megállás üzeneténél.
Valamennyi érvényre jutott rendkívüli megállás esetén az újonnan érkező menetengedélyek, pályaleírások és láncolási információk elutasításra kerülnek mindaddig, amíg a rendkívüli megállás visszavonása üzenet meg nem érkezik. Az üzenet prioritása a legmagasabb, ennél fogva a megállást olyan helyen is kezdeményezi a fedélzeti berendezés, ahol egyébként megállni tilos körzet pályaállapot érvényes.

Változó

Hossz [bit]

Megjegyzés

NID_MESSAGE

8

Üzenet azonosítója (=16)

L_MESSAGE

10

Üzenet hossza (=79)

T_TRAIN

32

Időbélyeg

M_ACK

1

Nyugtázási igény

NID_LRBG

10+14

LRBG azonosítója (NID_C és NID_BG)

NID_EM

4

Rendkívüli üzenet azonosítója

Feltétlen rendkívüli megállás rádióüzenete

18-as rádióüzenet – rendkívüli megállás visszavonása:
Az RBC a 18-as rádióüzenettel tájékoztatja a vonatot/vonatokat a visszavont rendkívüli megállásról. Az üzenetet megkapva a vonat számára többé nem tiltott a továbbhaladás. Abban az esetben, ha a vonat éppen rádiós lyuk körzetében állt meg, és emiatt nem tudja fogadni a rádióüzenetet, akkor a mozdonyvezető a menetengedély végének meghaladása funkcióval haladhat tovább – a szükséges engedélyek birtokában. Az üzenet nem érintheti más NID_EM azonosítójú, párhuzamosan kiadott rendkívüli megállás üzenetek érvényességét.

Változó

Hossz [bit]

Megjegyzés

NID_MESSAGE

8

Üzenet azonosítója (=18)

L_MESSAGE

10

Üzenet hossza (=79)

T_TRAIN

32

Időbélyeg

M_ACK

1

Nyugtázási igény

NID_LRBG  

10+14

LRBG azonosítója (NID_C és NID_BG)

NID_EM

4

Rendkívüli üzenet azonosítója

Rendkívüli megállás visszavonása rádióüzenet

24-es rádióüzenet – általános üzenet:
A rádióüzenet opcionálisan csatolt csomagokból építkezik a szükséges igények szerint.

Változó

Hossz [bit]

Megjegyzés

NID_MESSAGE

8

Üzenet azonosítója (=24)

L_MESSAGE

10

Üzenet hossza (>75)

T_TRAIN

32

Időbélyeg

M_ACK

1

Nyugtázási igény

NID_LRBG

10+14

LRBG azonosítója (NID_C és NID_BG)

Opcionális csomagok: 3 (Nemzeti értékek), 5 (Láncolás), 21 (Lejtviszonyok), 27 (Nemzetk. statikus sebességprofil), 39 (Vontatási rendszer változása), 41 (Szintátmenet), 42 (Kapcsolat-menedzsment), 44 (ETCS-en kívüli alkalmazások), 51 (Tengelyterhelés seb.profil), 57 (Menetengedélykérés paraméterei), 58 (Helyzetjelentés paraméterei), 65 (Ideigl. sebességkorlátozás), 66 (Ideigl. sebessékorl. visszavonása), 68 (Pályaállapot), 70 (Útvonal alkalmasság), 71 (Tapadási tényező), 72 (Formázatlan szöveg), 76 (Fix szöveges üzenet), 79 (Földrajzi pozíció), 131 (RBC-átmenet), 135 (Koordinátarendszer hozzárendelése), 139 (Hátramenet felügyelet), 140 (Vonatszám)

Általános rádióüzenet

27-es rádióüzenet – tolatási kérelem visszautasítása:
A rádióüzenet a vonat által korábban elküldött tolatási kérelmet utasítja el, hivatkozva a vonat üzenetének időbélyegére.

Változó

Hossz [bit]

Megjegyzés

NID_MESSAGE

8

Üzenet azonosítója (=27)

L_MESSAGE

10

Üzenet hossza (=107)

T_TRAIN

32

Időbélyeg

M_ACK

1

Nyugtázási igény

NID_LRBG

10+14

LRBG azonosítója (NID_C és NID_BG)

T_TRAIN

32

Hivatkozás a kapott tolatási kérelem üzenetére

Tolatási kérelem elutasítása rádióüzenet

28-as rádióüzenet – tolatási engedély:
A rádióüzenet a vonat által korábban elküldött tolatási kérelemre ad engedélyt, hivatkozva a vonat üzenetének időbélyegére. Az üzenetben a tolatási körzetre vonatkozó kiegészítő információk is továbbíthatóak.

Változó

Hossz [bit]

Megjegyzés

NID_MESSAGE

8

Üzenet azonosítója (=28)

L_MESSAGE

10

Üzenet hossza (min. 107)

T_TRAIN

32

Időbélyeg

M_ACK

1

Nyugtázási igény

NID_LRBG

10+14

LRBG azonosítója (NID_C és NID_BG)

T_TRAIN

32

Hivatkozás a kapott tolatási kérelem üzenetére

Opcionális csomagok: 3 (Nemzeti értékek), 5 (Láncolás), 39 (Vontatási rendszer változása), 41 (Szintátmenet), 42 (Kapcsolat-menedzsment), 44 (ETCS-en kívüli alkalmazások), 49 (Balízlista tolatási körzethez), 51 (Tengelyterhelés seb.profil), 57 (Menetengedélykérés paraméterei), 58 (Helyzetjelentés paraméterei), 65 (Ideigl. sebességkorlátozás), 66 (Ideigl. sebessékorl. visszavonása), 68 (Pályaállapot), 70 (Útvonal alkalmasság), 71 (Tapadási tényező), 72 (Formázatlan szöveg), 76 (Fix szöveges üzenet), 79 (Földrajzi pozíció), 131 (RBC-átmenet), 135 (Koordinátarendszer hozzárendelése), 139 (Hátramenet felügyelet), 140 (Vonatszám)

Tolatási engedély rádióüzenete

32-es rádióüzenet – konfiguráció meghatározása:
A 32-es – verziótól független felépítésű – rádióüzenetben a pályaoldal saját ETCS verziószámát küldi el a vonatnak a kommunikációs kapcsolat kezdeményezése során.

Változó

Hossz [bit]

Megjegyzés

NID_MESSAGE

8

Üzenet azonosítója (=32)

L_MESSAGE

10

Üzenet hossza (=82)

T_TRAIN

32

Időbélyeg

M_ACK

1

Nyugtázási igény

NID_LRBG

10+14

LRBG azonosítója (NID_C és NID_BG)

M_VERSION

7

Az RBC ETCS nyelvének verziószáma

Konfiguráció-meghatározás rádióüzenete

33-as rádióüzenet – menetengedély áthelyezett vonatkoztatási hellyel:
A bevezetőben említett esetben az áthelyezett, új vonatkoztatási pont LRBG-hez viszonyított pozícióját küldi el az RBC a vonatnak ebben az üzenetben.

Változó

Hossz [bit]

Megjegyzés

NID_MESSAGE

8

Üzenet azonosítója (=33)

L_MESSAGE

10

Üzenet hossza (min. 158)

T_TRAIN

32

Időbélyeg

M_ACK

1

Nyugtázási igény

NID_LRBG

10+14

LRBG azonosítója (NID_C és NID_BG)

Q_SCALE

2

Távolságmérés felbontása (0.1/1/10 méter)

D_REF

15

Távolság az LRBG-től az áthelyezett vonatkoztatási pontig

Csomag: 15 (2/3-as szintű menetengedély)

Opcionális csomagok: 3 (Nemzeti értékek), 5 (Láncolás), 21 (Lejtviszonyok), 27 (Nemzetk. statikus sebességprofil), 39 (Vontatási rendszer változása), 41 (Szintátmenet), 42 (Kapcsolat-menedzsment), 44 (ETCS-en kívüli alkalmazások), 51 (Tengelyterhelés seb.profil), 57 (Menetengedélykérés paraméterei), 58 (Helyzetjelentés paraméterei), 65 (Ideigl. sebességkorlátozás), 66 (Ideigl. sebessékorl. visszavonása), 68 (Pályaállapot), 70 (Útvonal alkalmasság), 71 (Tapadási tényező), 72 (Formázatlan szöveg), 76 (Fix szöveges üzenet), 79 (Földrajzi pozíció), 80 (mód profil), 131 (RBC-átmenet), 135 (Koordinátarendszer hozzárendelése), 139 (Hátramenet felügyelet), 140 (Vonatszám)

Rádióüzenet az áthelyezett vonatkoztatási pontról

34-es rádióüzenet – pálya szabad jelentés kérelme:
A vasútüzem és az ETCS szisztéma sajátosságaiból adódóan olykor speciális helyzetek alakulhatnak ki. Látra közlekedési módot például az RBC akkor határozhat meg, ha nem tudja teljes biztonsággal garantálni azt, hogy a vonat előtt lévő pályaszakasz szabad. Ekkor gyakorlatilag a mozdonyvezetőre hárítja a felügyeletet, azzal a korlátozással, hogy jelentősen lecsökken a megengedett legnagyobb sebesség. Ha a következő térköz szabad, akkor onnantól a vonat FS módban haladhat(na). Ahhoz, hogy az RBC az FS menetengedély-kiterjesztést megadhassa, tudnia kell, hogy a látra közlekedési szakasz végéig szabad-e a pálya.
Pálya szabad jelentés

A fenti okok miatt az RBC egy pálya szabad jelentést kérhet (track ahead free (TAF) request) az ábrán d-vel jelölt távolságon keresztül a mozdonyvezetőtől. Ha a mozdonyvezető megbizonyosodik arról, hogy előtte a jelzőig más szerelvény, vagy például pályamunkás nem tartózkodik, a pálya szabad, akkor nyugtázással visszaigazolja ezt az RBC-nek. Ha a mozdonyvezető nem nyugtázza a kérelmet, vagy a d távolság végén az RBC visszavonja azt, akkor a vonat a szakasz végéig OS módban közlekedhet tovább. A felhívó üzenet felépítése az alábbi táblázatban látható:

Változó

Hossz [bit]

Megjegyzés

NID_MESSAGE

8

Üzenet azonosítója (=34)

L_MESSAGE

10

Üzenet hossza (=109)

T_TRAIN

32

Időbélyeg

M_ACK

1

Nyugtázási igény

NID_LRBG

10+14

LRBG azonosítója (NID_C és NID_BG)

Q_SCALE

2

Távolságmérés felbontása (0.1/1/10 méter)

Q_DIR

2

Menetirány

D_TAFDISPLAY

15

Távolság az LRBG-től a pálya szabad jelentés kérelem megjelenítésének kezdetéig

L_TAFDISPLAY

15

Hossz, amin a pálya szabad jelentés kérelem megjelenik

Pálya szabad jelentés kérelmének rádióüzenete

37-es rádióüzenet – infill menetengedély:
A rádióüzenet legelőször is megadja a hivatkozási referenciahelyet, majd erre épülve a menetengedély adatai következnek. Végül az üzenet – szokás szerint – kiegészülhet a menetengedély szakaszaira vonatkozó egyéb információkkal.

Változó

Hossz [bit]

Megjegyzés

NID_MESSAGE

8

Üzenet azonosítója (=37)

L_MESSAGE

10

Üzenet hossza (min. 186)

T_TRAIN

32

Időbélyeg

M_ACK

1

Nyugtázási igény

NID_LRBG

10+14

LRBG azonosítója (NID_C és NID_BG)

Csomagok: 136 (Infill referenciahely), 12 (1-es szintű menetengedély)

Opcionális csomagok: 3 (Nemzeti értékek), 5 (Láncolás), 21 (Lejtviszonyok), 27 (Nemzetk. statikus sebességprofil), 39 (Vontatási rendszer változása), 41 (Szintátmenet), 42 (Kapcsolat-menedzsment), 44 (ETCS-en kívüli alkalmazások), 51 (Tengelyterhelés seb.profil), 57 (Menetengedélykérés paraméterei), 58 (Helyzetjelentés paraméterei), 65 (Ideigl. sebességkorlátozás), 66 (Ideigl. sebessékorl. visszavonása), 68 (Pályaállapot), 70 (Útvonal alkalmasság), 71 (Tapadási tényező), 72 (Formázatlan szöveg), 76 (Fix szöveges üzenet), 79 (Földrajzi pozíció), 80 (mód profil), 131 (RBC-átmenet), 135 (Koordinátarendszer hozzárendelése), 139 (Hátramenet felügyelet), 140 (Vonatszám)

Rádiós infill menetengedély rádióüzenete

38-as rádióüzenet – kommunikációs kezdeményezése:
Az RBC ezzel a rádióüzenettel veszi fel a kapcsolatot egy vonattal. Értelemszerűen a vonat időbélyege és utolsó meghatározó balízcsoportja még ismeretlen. Az RBC ezt a verziótól független felépítésű üzenetet nyugtázáshoz köti.

Változó

Hossz [bit]

Megjegyzés

NID_MESSAGE

8

Üzenet azonosítója (=38)

L_MESSAGE

10

Üzenet hossza (=75)

T_TRAIN

32

Időbélyeg (=4294967295 [ismeretlen])

M_ACK

1

Nyugtázási igény (=1 [igen])

NID_LRBG

10+14

LRBG azonosítója (NID_C és NID_BG) (=16777215 [ismeretlen])

Kommunikációs kapcsolat kezdeményezése rádióüzenet

39-es rádióüzenet – kommunikációs kapcsolat befejezésének nyugtázása:
Az RBC nyugtázza a kommunikációs kapcsolat befejezését a vonattal. E verziótól független felépítésű üzenettel a pályaoldal a kommunikációs kapcsolatot befejezettnek nyilvánítja ezzel a vonattal.

Változó

Hossz [bit]

Megjegyzés

NID_MESSAGE

8

Üzenet azonosítója (=39)

L_MESSAGE

10

Üzenet hossza (=75)

T_TRAIN

32

Időbélyeg

M_ACK

1

Nyugtázási igény (=0 [nem])

NID_LRBG

10+14

LRBG azonosítója (NID_C és NID_BG)

Kommunikációs kapcsolat befejezésének nyugtázása rádióüzenet

40-es rádióüzenet – vonat visszautasítása:
A küldetés kezdetének folyamatábráján az A38-as pontban látható módon az RBC visszautasítja a vonatot abban az esetben, ha annak ismeretlen pozíciójában úgymond nem tud felelősséget vállalni érte. Az üzenet – az előzőhöz hasonlóan – rendkívül egyszerű:

Változó

Hossz [bit]

Megjegyzés

NID_MESSAGE

8

Üzenet azonosítója (=40)

L_MESSAGE

10

Üzenet hossza (=75)

T_TRAIN

32

Időbélyeg

M_ACK

1

Nyugtázási igény

NID_LRBG

10+14

LRBG azonosítója (NID_C és NID_BG)

Vonat visszautasításának rádióüzenete

41-es rádióüzenet – vonat elfogadása:
Ha a küldetés kezdetén az RBC befogadja a vonatot, akkor erről a 41-es rádióüzenetben tájékoztatja a vonatot. Maga az üzenet ebben az esetben is csak a legszűkebb információkat tartalmazza:

Változó

Hossz [bit]

Megjegyzés

NID_MESSAGE

8

Üzenet azonosítója (=41)

L_MESSAGE

10

Üzenet hossza (=75)

T_TRAIN

32

Időbélyeg

M_ACK

1

Nyugtázási igény

NID_LRBG

10+14

LRBG azonosítója (NID_C és NID_BG)

Vonat elfogadásának rádióüzenete

43-as rádióüzenet – küldetés kezdetén jelentett pozíció megerősítése:
Abban az esetben, ha az érvénytelen vonatpozíciót az RBC meg tudja erősíteni küldetés kezdetén, akkor erről a 43-as rádióüzenetben informálja a vonatot.

Változó

Hossz [bit]

Megjegyzés

NID_MESSAGE

8

Üzenet azonosítója (=43)

L_MESSAGE

10

Üzenet hossza (=75)

T_TRAIN

32

Időbélyeg

M_ACK

1

Nyugtázási igény

NID_LRBG  

10+14

LRBG azonosítója (NID_C és NID_BG)

Rádióüzenet a vonatpozíció RBC általi megerősítésére küldetés kezdetén

Tovább a következő táviratokhoz

Vissza a táviratokhoz

Lap teteje