You are viewing an unstyled version of this page. Either your browser does not support Cascading Style Sheets (CSS) or CSS styling has been disabled.

ETCS rádiótáviratok

ETCS rádiótáviratok /2


Vissza az előző táviratokhoz

129-es rádióüzenet – érvényesített vonatadatok:
Ebben a rádióüzenetben a mozdonyvezető által megadott és érvényesített vonatadatokat küldi el a vonat az RBC-nek. Ehhez a 11’ csomagot használjuk.

Változó

Hossz [bit]

Megjegyzés

NID_MESSAGE

8

Üzenet azonosítója (=129)

L_MESSAGE

10

Üzenet hossza (min. 287/311)

T_TRAIN

32

Időbélyeg

NID_ENGINE

1

Fedélzeti ETCS azonosító

0’ vagy 1’ csomag

114/138

Helyzetjelentés

Csomagok: 11’ (érvényesített vonatadat)

Érvényesített vonatadatok rádióüzenete

130-as rádióüzenet – tolatási kérelem:
A 130-as rádióüzenetben a vonat tolatási kérelemmel fordul az RBC felé. Az üzenet a kérelmen kívül semmilyen további információt nem tartalmaz.

Változó

Hossz [bit]

Megjegyzés

NID_MESSAGE

8

Üzenet azonosítója (=130)

L_MESSAGE

10

Üzenet hossza (min. 165/189)

T_TRAIN

32

Időbélyeg

NID_ENGINE

1

Fedélzeti ETCS azonosító

0’ vagy 1’ csomag

114/138

Helyzetjelentés

Tolatási kérelem rádióüzenet

132-es rádióüzenet – menetengedély-kérés:
A vonat menetengedélyért folyamodhat az RBC-hez, például, ha menetengedélyének végéhez közelít, vagy ha valamely szakasz szakaszidőzítője meghatározott idő múlva lejárna. További alkalmazási eset a küldetés kezdetének folyamata. Az üzenet egy módosítóval továbbítja azt az információt is, hogy valamilyen okból törölte-e a fedélzeti berendezés a pályaleírást (vészmegállás, időzítő lejárta, stb.).

Változó

Hossz [bit]

Megjegyzés

NID_MESSAGE

8

Üzenet azonosítója (=132)

L_MESSAGE

10

Üzenet hossza (min. 166/190)

T_TRAIN

32

Időbélyeg

NID_ENGINE

1

Fedélzeti ETCS azonosító

Q_TRACKDEL

1

Pályaleírás törlése megtörtént-e?

0’ vagy 1’ csomag

114/138

Helyzetjelentés

Menetengedély-kérés rádióüzenet

136-os rádióüzenet – helyzetjelentés:
Az általános helyzetjelentés rádióüzenete opcionálisan kiegészülhet még a hibajelentés csomagjával, illetve a külső eszközök csomagjával.

Változó

Hossz [bit]

Megjegyzés

NID_MESSAGE

8

Üzenet azonosítója (=136)

L_MESSAGE

10

Üzenet hossza (min. 165/189)

T_TRAIN

32

Időbélyeg

NID_ENGINE

1

Fedélzeti ETCS azonosító

0’ vagy 1’ csomag

114/138

Helyzetjelentés

Opcionális csomagok: 4 (Hibajelentés), 44 (ERTMS/ETCS rendszeren kívüli alkalmazások által használt adatok)

Helyzetjelentés rádióüzenete

137-es rádióüzenet – rövidített menetengedély-kérés elfogadása:
Az RBC a 9-es rádióüzenettel a jelenlegi, fedélzeten érvényes menetengedélynél rövidebb menetengedély elfogadását kérelmezheti a vonattól. A 137-es rádióüzenettel a fedélzet elfogadja a felajánlott menetengedélyt úgy, hogy abban hivatkozik a kérelmező üzenetben szereplő időbélyegre.

Változó

Hossz [bit]

Megjegyzés

NID_MESSAGE

8

Üzenet azonosítója (=137)

L_MESSAGE

10

Üzenet hossza (min. 197/221)

T_TRAIN

32

Időbélyeg

NID_ENGINE

1

Fedélzeti ETCS azonosító

T_TRAIN

32

Hivatkozás a  kérelmező üzenet időbélyegére

0’ vagy 1’ csomag

114/138

Helyzetjelentés

Rövidített menetengedély-kérés elfogadásának rádióüzenete

138-as rádióüzenet – rövidített menetengedély-kérés elutasítása:
A 9-es rádióüzenetre válaszul a vonat ezzel az üzenettel elutasítja a felajánlott menetengedélyt, így az aktuális marad érvényben.

Változó

Hossz [bit]

Megjegyzés

NID_MESSAGE

8

Üzenet azonosítója (=138)

L_MESSAGE

10

Üzenet hossza (min. 197/221)

T_TRAIN

32

Időbélyeg

NID_ENGINE

1

Fedélzeti ETCS azonosító

T_TRAIN

32

Hivatkozás a  kérelmező üzenet időbélyegére

0’ vagy 1’ csomag

114/138

Helyzetjelentés

Rövidített menetengedély-kérés elutasításának rádióüzenete

146-os rádióüzenet – nyugtázás:
A rádióüzenet az időbélyeggel hivatkozott üzenet nyugtázására használatos. Felépítése ennek megfelelően az alábbi táblázatban látható:

Változó

Hossz [bit]

Megjegyzés

NID_MESSAGE

8

Üzenet azonosítója (=146)

L_MESSAGE

10

Üzenet hossza (=83)

T_TRAIN

32

Időbélyeg

NID_ENGINE

1

Fedélzeti ETCS azonosító

T_TRAIN

32

Hivatkozás a  nyugtázásra kerülő üzenet időbélyegére

Nyugtázás rádióüzenete

147-es rádióüzenet – rendkívüli megállás nyugtázása:
Az üzenettel a vonat nyugtázza a rendkívüli megállásra utasító üzenetet. Ha feltételes rendkívüli megállásról beszélünk, akkor a vonat egy módosítóval azt is jelzi, hogy meghaladta-e már vagy sem a feltételes megállási helyet az üzenet vételekor, következésképpen figyelembe vette-e magát a rendkívüli üzenetet.

Változó

Hossz [bit]

Megjegyzés

NID_MESSAGE

8

Üzenet azonosítója (=147)

L_MESSAGE

10

Üzenet hossza (min. 171/195)

T_TRAIN

32

Időbélyeg

NID_ENGINE

1

Fedélzeti ETCS azonosító

NID_EM

4

Nyugtázandó rendkívüli üzenet azonosítója

Q_EMERGENCYSTOP

2

Meghaladta-e már a vonat a vészmegállás helyét az üzenet vételekor?

0’ vagy 1’ csomag

114/138

Helyzetjelentés

Rendkívüli megállás nyugtázása rádióüzenet

149-es rádióüzenet – pálya szabad jelentés nyugtázása:
Az üzenettel a mozdonyvezető nyugtázása jut vissza az RBC-hez arról, hogy a vonat előtt lévő pályaszakasz (a jelzőig) szabad (lásd még 34. távirat). A rádióüzenet semmilyen más információt nem tartalmaz.

Változó

Hossz [bit]

Megjegyzés

NID_MESSAGE

8

Üzenet azonosítója (=149)

L_MESSAGE

10

Üzenet hossza (min. 165/189)

T_TRAIN

32

Időbélyeg

NID_ENGINE

1

Fedélzeti ETCS azonosító

0’ vagy 1’ csomag

114/138

Helyzetjelentés

Pálya szabad jelentés nyugtázása rádióüzenet

150-es rádióüzenet – küldetés vége:
A 150-es rádióüzenetet elküldése után következhet a kommunikációs kapcsolat befejezésének kezdeményezése, aminek megtörténte után az RBC megszűnik felügyelni a vonat mozgását.

Változó

Hossz [bit]

Megjegyzés

NID_MESSAGE

8

Üzenet azonosítója (=150)

L_MESSAGE

10

Üzenet hossza (min. 165/189)

T_TRAIN

32

Időbélyeg

NID_ENGINE

1

Fedélzeti ETCS azonosító

0’ vagy 1’ csomag

114/138

Helyzetjelentés

Küldetés végének rádióüzenete

153-as rádióüzenet – rádiós infill kérése:
A 153-as üzenet segítségével kommunikál a vonat a körzetben található RIU-val. Az üzenetben megadja a következő főjelzőhöz tartozó balízcsoport azonosítóját, amelyre a kitöltő információkat várja, illetve ugyanezen üzenetet használja a vonat a rádiós infill befejezésének elküldéséhez is – a Q_INFILL változó értékének függvényében.

Változó

Hossz [bit]

Megjegyzés

NID_MESSAGE

8

Üzenet azonosítója (=153)

L_MESSAGE

10

Üzenet hossza (min. 190/214)

T_TRAIN

32

Időbélyeg

NID_ENGINE

1

Fedélzeti ETCS azonosító

NID_C

10

A következő főjelzőhöz tartozó balízcsoport ország/régió azonosítója

NID_BG

14

A következő főjelzőhöz tartozó balízcsoport azonosítója

Q_INFILL

1

Infill kezdete vagy vége

0’ vagy 1’ csomag

114/138

Helyzetjelentés

Rádiós infill-kérelem üzenete

154-es rádióüzenet - nem kompatibilis verzió:
Verziótól független felépítésű rádióüzenet, amelyben a vonat a pályaoldal rendszerverziójával való inkompatibilitásról tájékoztat. A függetlenség mindenkori biztosítása céljából az üzenet a lehető legegyszerűbb felépítésű.

Változó

Hossz [bit]

Megjegyzés

NID_MESSAGE

8

Üzenet azonosítója (=154)

L_MESSAGE

10

Üzenet hossza (=51)

T_TRAIN

32

Időbélyeg

NID_ENGINE

1

Fedélzeti ETCS azonosító

Nem kompatibilis verzió rádióüzenet

155-ös rádióüzenet – kommunikációs kapcsolat kezdeményezése:
Szintén verziótól független felépítésű, egyszerű rádióüzenet, amellyel a vonat kommunikációs kapcsolat felépítését kezdeményezi RIU-val vagy RBC-vel.

Változó

Hossz [bit]

Megjegyzés

NID_MESSAGE

8

Üzenet azonosítója (=155)

L_MESSAGE

10

Üzenet hossza (=51)

T_TRAIN

32

Időbélyeg

NID_ENGINE

1

Fedélzeti ETCS azonosító

Kommunikációs kapcsolat kezdeményezése rádióüzenet

156-os rádióüzenet – kommunikációs kapcsolat befejezése:
Az előzőekhez hasonlóan állandó felépítésű rádióüzenet, amellyel a vonat a kommunikációs kapcsolat befejezését kéri a RIU-tól, vagy RBC-től.

Változó

Hossz [bit]

Megjegyzés

NID_MESSAGE

8

Üzenet azonosítója (=156)

L_MESSAGE

10

Üzenet hossza (=51)

T_TRAIN

32

Időbélyeg

NID_ENGINE

1

Fedélzeti ETCS azonosító

Kommunikációs kapcsolat befejezése rádióüzenet

157-es rádióüzenet – helyzetjelentés küldetés kezdetén:
Küldetés kezdetén a vonat a tárolt pozíciót elküldi az RBC-nek. Érvényes adat esetén a folyamat zökkenőmentesen továbbhaladhat. Ha a pozíció érvénytelen, akkor az RBC még megerősítheti azt, illetve felelősséget vállalhat a vonatért. Az üzenet ezen kívül opcionálisan kiegészülhet még a hibajelentés és a külső rendszerek csomagokkal.

Változó

Hossz [bit]

Megjegyzés

NID_MESSAGE

8

Üzenet azonosítója (=157)

L_MESSAGE

10

Üzenet hossza (min. 167/191)

T_TRAIN

32

Időbélyeg

NID_ENGINE

1

Fedélzeti ETCS azonosító

Q_STATUS

2

A pozíciós adat állapota

0’ vagy 1’ csomag  

114/138

Helyzetjelentés

Opcionális csomagok: 4 (Hibajelentés), 44 (ERTMS/ETCS rendszeren kívüli alkalmazások által használt adatok)

Helyzetjelentés rádióüzenete küldetés kezdetén

159-es rádióüzenet – kapcsolat létrejött jelentés:
Kommunikációs kapcsolat sikeres létesítésekor (biztonsági kapcsolat felépült, kompatibilis verziók, stb.) a fedélzet a 159-es rádióüzenet elküldésével informálja a pályaoldalt a kapcsolat felépüléséről. Az üzenet opcionálisan kiegészülhet a 3’ csomaggal, amelyben a vonat elküldi érvényes telefonszámait a pályaoldalnak.

Változó

Hossz [bit]

Megjegyzés

NID_MESSAGE

8

Üzenet azonosítója (=159)

L_MESSAGE

10

Üzenet hossza (min. 51)

T_TRAIN

32

Időbélyeg

NID_ENGINE

1

Fedélzeti ETCS azonosító

Opcionális csomagok: 3’ (Fedélzeti telefonszám)

Kapcsolat létrejött jelentés rádióüzenete

Vissza a táviratokhoz

Lap teteje